Cursus Cursus Alle ins en outs over gereedschapsonderhoud

vrijwilligers

Welk gereedschap is te leen bij SLG, welke gereedschap kan je het beste voor welke activiteit (knotten, hoogstamfruit snoeien, houtsingel zagen, etc.) gebruiken? Hoe onderhoud je het gereedschap in het veld? Bij deelname krijg je een onderhoudsset in bruikleen om het geleende gereedschap zelf te kunnen onderhouden.

Cursusleider: Ruud Borkes
Locatie: kantoor SLG, Rosendael 2a, Rozendaal
Doelgroep: vrijwilligers
Voorwaarden: maximaal 2 deelnemers per vrijwilligersgroep. Vrijwilligers die deze training volgen moeten bereid zijn om de opgedane kennis over te dragen aan de andere vrijwilligers binnen de groep.
Extra: deelnemers kunnen indien gewenst zelf een versleten snoei- of takkenschaar meenemen welke tijdens de cursus scherp gemaakt kan worden. Indien mogelijk dan ook graag een workmate’ meenemen.

Doe ook mee!

Meld je aan voor
Cursus Alle ins en outs over gereedschapsonderhoud

Aanmelden