Cursus Cursus: Gereedschapsonderhoud

vrijwilligers

Welk gereedschap is te leen bij SLG, welke gereedschap kan je het beste voor welke activiteit (knotten, hoogstamfruit snoeien, houtsingel zagen, etc.) gebruiken?

Hoe onderhoud je het gereedschap in het veld? Bij deelname krijg je een onderhoudsset in bruikleen om het geleende gereedschap zelf te kunnen onderhouden.

Locatie: Rosendael 2a, Rozendaal
Cursusleider: Ruud en Dries (beiden werkzaam in het gereedschapsdepot van SLG)
Aantal: Maximaal 15 deelnemers
Doelgroep: Vrijwilligers
Voorwaarden: Maximaal 2 deelnemers per vrijwilligersgroep. Vrijwilligers die deze training volgen moeten bereid zijn om de opgedane kennis over te dragen aan de andere vrijwilligers binnen de groep.
Extra: Deelnemers kunnen zelf een versleten snoei- of takkenschaar meenemen die tijdens de cursus scherp gemaakt kan worden. Indien mogelijk dan ook graag een workmate’ meenemen.

Doe ook mee!

Meld je aan voor
Cursus: Gereedschapsonderhoud

Aanmelden