Cursus Cursus: Kettingzagen met NKC 3 examen

vrijwilligers buitenplaatswerkgroepen | vrijwilligers landgoedwerkgroepen | vrijwilligers landschapsbeheergroepen

Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer veilig en wel met een kettingzaag werken. Veiligheidseisen aan de machine en onderhoud maatregelen zijn bekend en geoefend. Men leert diverse afkorttechnieken en het vellen van standaard bomen tot 35 cm dikte. (basis).

De cursus duurt drie dagen, waarin een combinatie van theorie en praktijk wordt aangeboden. Aanvullend vindt een examen (theorie en praktijk) plaats. Bij voldoende resultaat volgt certificering met registratie en pasje voor NKC niveau 3.

Inhoud van de cursus

1. Werking kettingzaag.
2. Onderhoud van de kettingzaag.
3. Persoonlijke beschermingsmiddelen.
4. Juiste inzet van de kettingzaag.
5. Werkhouding en werktechnieken.
6. Gevaren en veiligheidsmaatregelen.
7. Herkennen en oplossen van storingen.
8. Afsluiting met NKC 3 examen en certificaat/​pasje.
.
Wanneer: 23,24 en 25 oktober
Cursusleider
: Cursus Centrum Groen
Locatie: De cursus vindt plaats in Ede of Arnhem. De definitieve locatie wordt op een later moment bepaald en gecommuniceerd.
Doelgroep:
Vrijwilligers van zelfstandige landschapsbeheergroepen, buitenplaatswerkgroepen en landgoedwerkgroepen. Deze cursus is niet bedoeld voor waterschapsgroepen en klompenpadenwerkgroepen.
Voorwaarden:
Maximaal 2 vrijwilligers per vrijwilligersgroep. Je dient zelf in het bezit te zijn van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
Let op: Deze cursus is alleen bedoeld voor vrijwilligers die regelmatig met de kettingzaag werken tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk, maar hier nog niet de juiste certificering voor hebben of een certificaat hebben van meer dan 5 jaar oud. Voorgaande jaren is gebleken dat deze cursus best zwaar is, Je dient ervoor in een goede conditie te zijn,
Eigen bijdrage:125,- (25% van de totale kosten).
Annuleren: Kosteloos annuleren kan tot twee weken voor de start van de cursus. Wanneer je later afmeldt betekent dit dat de eigen bijdrage niet terugbetaald wordt. Dit omdat het op korte termijn lastig is een andere geïnteresseerde te vinden, terwijl SLG de plek van de cursist gewoon moet betalen. 

Aanmelden voor de cursus is mogelijk tot twee weken voor de eerste cursusdag!

Doe ook mee!

Meld je aan voor
Cursus: Kettingzagen met NKC 3 examen

Aanmelden