Cursus Cursus Onderhoud landschapselementen

vrijwilligers

In deze cursus, bestaande uit een (online) theorie- en een praktijkdeel, wordt het duurzaam beheren van landschapselementen geleerd. Denk aan het onderhoud van knotbomen, hagen, houtsingels en bosjes.

Welke landschapselementen zijn er?
Wat is het belang van landschapselementen?
Wat is gefaseerd beheer?
Hoe snoei ik (knot)bomen?
Hoe zet ik een houtsingel af?
In welke periode kan ik het beste aan de slag gaan?
Hoe kan ik aan het werk gaan?

Cursusleider: Bo Koning (SLG)
Locatie praktijk: Winssen
Doelgroep: vrijwilligers
Voorwaarden: max 2 deelnemers per vrijwilligersgroep
Eigen bijdrage: geen 

Doe ook mee!

Meld je aan voor
Cursus Onderhoud landschapselementen

Aanmelden