Cursus Cursus: Snoeien van hoogstamfruit

vrijwilligers hoogstambrigades

In deze cursus worden nieuwe vrijwilligers van Hoogstambrigades of landschapsbeheergroepen de praktijk bijgebracht van het snoeien van hoogstamfruit. Wat is vormsnoei, reguliere snoei en hoe snoei je fruitbomen met achterstallig onderhoud? In deze cursus gaan we de theorie uit de webinar in de praktijk brengen door onder begeleiding te gaan snoeien in een hoogstamboomgaard. 

Let op: Het is verplicht om de webinar te volgen op woensdagavond 8 november om deel te mogen nemen aan deze cursus. 

Cursusleider: Femke Wolthaus
Locatie: Nader te bepalen
Aantal: 15 deelnemers
Doelgroep: Deze cursus is bedoeld voor HSF brigades, landschapsbeheergroepen en landgoed-buitenplaatswerkgroepen die fruitbomen snoeien (Voor het eerst).
Voorwaarden: Deelnemer is onlangs ingestroomd in de Hoogstambrigade of is vrijwilliger bij een vrijwilligersgroep die onderhoud doet aan hoogstamfruit.

De cursist gebruikt het digitale Handboek Hoogstamfruit, dat SLG beschikbaar stelt.

Doe ook mee!

Meld je aan voor
Cursus: Snoeien van hoogstamfruit

Aanmelden