Cursus Excursie: Wat groeit en bloeit daar in de berm?

vrijwilligers

Let op: Het was verplicht om de webinar Wat groeit en bloeit daar in de berm’ te volgen om deel te mogen nemen aan deze excursie. Maar de webinar is last minute afgeblazen. Toch kunnen alle webinaraanmelders aan deze excursie meedoen. 

Wat groeit en bloeit daar in de berm, op de dijk of langs de slootkant?

Hoewel bloeiende bermen schaars zijn geworden in het landschap, is hier nog steeds een aanzienlijk deel van de Nederlandse flora te vinden. We maken een wandeling van zo’n 3 km en staan stil bij bermen met een interessant verhaal.

Meld je aan voor deze excursie en leer bij!

Datum: Maandag 3 juni van 19.3021.00 uur
Locatie: Verlengde Arnhemseweg, Ede (specifiek verzamelpunt volgt na aanmelding)
Cursusleider: Adrie van Heerden (gepensioneerde ecoloog van provincie Zuid-Holland) en Lieuwe Haanstra (districtsteam FLORON)
Doelgroep: Vrijwilligers
Aantal: 30 deelnemers

Doe ook mee!

Meld je aan voor
Excursie: Wat groeit en bloeit daar in de berm?

Aanmelden