Cursus Opfriscursus: Snoeien van hoogstamfruit

vrijwilligers hoogstambrigades

Deze cursus is bedoeld voor vrijwilligers die meer dan 3 jaar geleden al een keer de basiscursus gevolgd hebben en graag hun kennis willen opfrissen. 

In deze cursus gaan we de theorie uit de webinar in de praktijk brengen door onder begeleiding te gaan snoeien in een hoogstamboomgaard. 

Let op: Het is verplicht om de webinar te volgen op woensdagavond 8 november om deel te mogen nemen aan deze cursus. 

Cursusleider: Femke Wolthaus
Locatie: Online
Aantal: Onbeperkt
Doelgroep: Vrijwilligers van Hoogstambrigades, landschapsbeheergroepen en landgoed-buitenplaatswerkgroepen die fruitbomen snoeien.
Voorwaarden: Deelnemer heeft in het verleden al een basiscursus gevolgd en is momenteel actief in een groep waarbij het snoeien van hoogstamfruit onder de werkzaamheden valt

Doe ook mee!

Meld je aan voor
Opfriscursus: Snoeien van hoogstamfruit

Aanmelden