Cursus Webinar: De gezonde bodem als basis voor een vitale Veluwe

vrijwilligers | Algemeen

Een gezonde bodem is de basis voor een gezonde en vitale voedselpiramide en kan niet zonder de aanwezigheid van de juiste planten, struiken en bomen. Denk dan ook aan bomen die je nu nauwelijks ziet op de Veluwe zoals ratelpopulier of linde. De planten vormen de basis voor een gezonde en vitale Veluwe! Het doel is kwaliteitsvoedsel. Kwaliteitsvoedsel groeit alleen op een kwaliteitsbodem, een kwaliteitsbodem ontstaat alleen als deze gevoed wordt door een zo groot mogelijke variatie aan planten!

Deze webinar neemt je mee in het verhaal rondom de Veluwe., de huidige situatie en de wenselijke situatie. Want wat is er nodig voor een vitale Veluwe?

Spreker: Gerrit-Jan Spek
Locatie: Online
Aantal: Onbeperkt
Doelgroep: Algemeen, iedereen

Doe ook mee!

Meld je aan voor
Webinar: De gezonde bodem als basis voor een vitale Veluwe

Aanmelden