Informatief ANBI gegevens

SLG heeft een ANBI status. De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI

Naam organisatie: Stichting Landschapsbeheer Gelderland
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverband Informatienummer):
89.07.699
Doelstelling:
Het stimuleren en coördineren van activiteiten die leiden tot herstel, instandhouding en duurzame ontwikkeling van een hoogwaardig landschap in de provincie Gelderland en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan 2021 – 2025 Betrokken bij landschap!’

Bestuur: Arjan Vriend – directeur-bestuurder
Bekijk de leden van de raad van toezicht