Informatief Hoe maak ik een Natuurerf vol leven met veel dieren en planten?

Wil je op je erf niet alleen zelf aangenaam wonen, maar ook een woonplaats bieden voor dieren als de egel, een steenuil en boerenzwaluwen? Maak dan van je erf een Natuurerf! Op een Natuurerf zijn veel natuurlijke elementen te vinden: een takkenril, een broeihoop, een insectenhotel of een poel en inheemse landschappelijke beplanting als hagen, fruitbomen, singels en bloemrijke randen. 

Boerenzwaluw shutterstock 165118889

Woon je in het buitengebied en wil je een Natuurerf? Onze adviseur komt graag langs. Wij bieden twee soorten advies.

1. Erfbezoek met mondeling Natuurerf advies

Onze adviseur komt bij je langs en geeft ter plaatse advies over de mogelijkheden om uw erf natuurlijker te maken. Je ontvangt een set informatiebladen, zodat je naderhand de concrete tips nog eens kunt nalezen. Kosten erfbezoek met mondeling Natuurerf advies in het veld: €250.

2. Erfbezoek met schriftelijk Natuurerf plan

Je ontvangt ter voorbereiding op het erfbezoek een biodiversiteitsscan die je zelf voorafgaand aan het bezoek invult. Tijdens het erfbezoek lopen we samen de scan door en bespreken de mogelijkheden om je erf natuurlijker te maken. Dit advies wordt verwerkt in een Natuurerf plan met plankaart. We geven aan welke nieuwe landschapselementen op je erf een plek kunnen krijgen. Denk daarbij aan vogelbosjes, hagen, knotbomen of bijvoorbeeld een boomgaard. Het voorstel van beplanting wordt gedetailleerd uitgewerkt tot aan de soortsamenstelling, maatvoering en aantallen. Dit inrichtingsplan is uitvoeringsgericht opgesteld en hierna kan je zelf aan de slag om het uit te voeren. Kosten erfbezoek met schriftelijk Natuurerf plan: €500.

Extra opties

Andere extra opties zoals bijvoorbeeld een detailuitwerking voor de aanleg van een poel, of het maken van een meerjarig beheerplan, een specifieke detailuitwerking etc. zijn mogelijk en kunnen ter plekke besproken worden met de adviseur.

Wanneer wij een plan voor je opstellen, kan je ook gebruik maken van de mogelijkheid om via SLG uw plantsoen te bestellen. Je ontvangt dan het juiste plantmateriaal (juiste soort, maatvoering en kwaliteit) tegen onze inkoopkosten. De adviseur kan exact uitleggen hoe dit in z’n werk gaat.

Wegens grote animo is het helaas tijdelijk niet mogelijk om je aan te melden voor een natuurerfadvies. Wij hopen je vanaf januari 2023 weer te kunnen helpen.