Informatief Privacy statement

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij je persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan je privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Stichting Landschapsbeheer Gelderland en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waar Stichting Landschapsbeheer Gelderland op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Stichting Landschapsbeheer Gelderland adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Stichting Landschapsbeheer Gelderland is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41049501. Stichting Landschapsbeheer Gelderland is gevestigd en kantoorhoudend in Rosendael 2a, 6891 DA, Rozendaal en bereikbaar via het secretariaat.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e‑mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Stichting Landschapsbeheer Gelderland op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Stichting Landschapsbeheer Gelderland optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Stichting Landschapsbeheer Gelderland plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, en/​of omdat je deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op de website aan Stichting Landschapsbeheer Gelderland verstrekt. Stichting Landschapsbeheer Gelderland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e‑mailadres en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.
 • Website gegevens – verkeer en informatie over het gebruik van onze website.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van onze activiteiten en projecten en voor de interne administratie.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland kan nieuwsbrieven versturen per e‑mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland kan je persoonsgegevens delen met aan Stichting Landschapsbeheer Gelderland gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Stichting Landschapsbeheer Gelderland rustende wettelijke verplichting en/​of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van functionele cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op je apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteit binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina‘s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.);
 • gedrag op de pagina.

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om je bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Stichting Landschapsbeheer Gelderland zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Stichting Landschapsbeheer Gelderland samenwerkt. Wij gebruiken alleen functionele cookies, die geplaatst worden via de Stichting Landschapsbeheer Gelderland website:

Functionele cookies

Stichting Landschapsbeheer Gelderland plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Google Analytics en Hotjar, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s, zoekwoorden en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. Wij slaan geen IP-adressen en locatiegegevens op.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb jij?

Je dient er zelf voor te zorgen dat Stichting Landschapsbeheer Gelderland over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het secretariaat kun je schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Stichting Landschapsbeheer Gelderland, of verzoeken om inzage in, correctie en/​of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Stichting Landschapsbeheer Gelderland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Stichting Landschapsbeheer Gelderland of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je toch de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland via het secretariaat.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Stichting Landschapsbeheer Gelderland omgaat met je persoonsgegevens, dan kunt u per e‑mail contact met ons opnemen via het secretariaat.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 17 juni 2022.