Informatief Raad van toezicht

Raad van toezicht

SLG heeft sinds 2016 een raad van toezicht, zodat de functies besturen’ en toezicht houden’ goed gescheiden zijn. De raad van toezicht bestaat uit 5 personen. Eén van de leden is benoemd op voordracht van de Vrijwilligersadviesraad. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor het houden van toezicht. De raad van toezicht stelt de directeur-bestuurder aan. De directeur-bestuurder behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht voor belangrijke besluiten, zoals de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan. Bekijk de leden van de raad van toezicht.

Reglementen

De raad van toezicht heeft de volgende reglementen vastgesteld: