Informatief Steun ons, doe een gift

Draag je het cultuurlandschap van Gelderland een warm hart toe? Wil je een bijdrage leveren aan ons cultuurlandschap? Eén mogelijkheid is het doen van vrijwilligerswerk, maar je kunt ook een financiële bijdrage doen. Doe een gift of een periodieke schenking. Of wil je het landschap ook als je er niet meer bent nog een duwtje in de rug geven? Dan kun je een gift opnemen in je testament. Om het landschap ook voor onze kinderen in stand te houden.

Vlinder Oranjetipje Kees Schilstra Vlinder Oranjetipje - Kees Schilstra

Gewone gift

Je kunt een schenking aan ons doen om ons werk te steunen. Je bijdrage voldoet aan de voorwaarden voor gewone giften van de Belastingdienst.

Je kunt ook een financiële bijdrage leveren aan één van de door ons ondersteunde vrijwilligersgroepen. Omschrijf de juiste naam van de vrijwilligersgroep en de gemeente waarin ze werkzaam zijn. Wij zorgen ervoor dat het geld bij de groep terecht komt. 

Bankrekeningnummer: NL10TRIO 0390 5205 00
Ten name van: Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
O.v.v.: Schenking t.b.v. SLG of t.b.v. (naam vrijwilligersgroep + gemeente waarin zij werkzaam zijn)

Periodieke schenking

Je kunt ons werk in het landschap voor langere tijd steunen door gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag te schenken. Het hele bedrag komt ten goede aan de missie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Deze periodieke gift kun je belastingvrij schenken. Stichting Landschapsbeheer Gelderland is een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel ANBI genoemd. Dankzij de ANBI status kunt u uw gift aftrekken van uw inkomens- of vennootschapsbelasting.

Je vult samen met ons in tweevoud het formulier periodieke schenking’ in. Eén exemplaar is voor ons, het andere bewaar je zelf. Je maakt jaarlijks – maar tenminste vijf aaneengesloten jaren – het vermelde bedrag over. Het voordeel van een periodieke schenking is dat deze altijd 100% fiscaal aftrekbaar is, ongeacht de omvang van de jaarlijkse schenking. Je gift is dus volledig belasting aftrekbaar en staat helemaal los van de drempel die hierin door de belastingdienst wordt gehanteerd. Meer informatie over belastingvrij schenken is ook te vinden op de website www​.belastingdienst​.nl.

Gift in je testament

Wil je het landschap, ook als je er niet meer bent, nog een duwtje in de rug geven? Dan kun je een gift opnemen in je testament. Of om de vrijwilligersgroep waar je je al jaren voor inzet te laten voortbestaan.

Goede doelen zijn vrijgesteld van successierecht. Als je ons opneemt in je testament, komt het hele bedrag ten goede aan de missie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Je kunt je gift natuurlijk ook specifieker omschrijven. Wil je dat het geld besteed wordt aan biodiversiteitsprojecten, Klompenpaden, specifiek vrijwilligerswerk of de aanplant van bepaalde landschapselementen? Je leg je gift vast bij de notaris bij het opstellen of wijzigen van je testament.

Steun de Klompenpaden, stuur een Tikkie

Klompenpaden zijn razend populair, wandelaars zijn er dol op. Je kunt er gratis genieten van frisse lucht, rust en streek. Met dank aan vrijwilligers, particulieren eigenaren, gemeenten en Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Bij het realiseren en onderhouden van Klompenpaden komt veel kijken: contact met de eigenaren, onderhoud van de borden, overstapjes en bruggetjes, vrijwilligers begeleiden en de natuur beschermen. Ben je fan van de Klompenpaden en wil je wat terugdoen? Doe dan een donatie en maak de Klompenpaden mede mogelijk!

Biodiversiteit versterken langs Klompenpaden

Met de opbrengst ondersteunen we kleinschalige initiatieven van inwoners en vrijwilligers om de biodiversiteit te herstellen langs Klompenpaden. Dat kan zijn een patrijzenhaag of bijen- en vlinderhaag aanleggen langs het Klompenpad, een bijenhotel maken of een overhoekje inplanten met een vogelbosje met besdragende struiken.

Doe een donatie

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen: 026 – 3537444 of via het contactformulier.

Wij zijn een door CBF Erkende Goed Doel, bekijk ons CBF Erkenningspaspoort. Wij hebben een ANBI status.