Kennisbank Bijenhaag

Een bijenhaag is een lijnvormig landschapselement. Het is een brede, vrijuitgroeiende, gemengde haag met veel bloesem. Daardoor is een bijenhaag niet alleen belangrijk voor bijen maar ook voor vlinders, want veel vlinders horen bij inheemse struiken (zoals de sleedoornpage op de sleedoorn) en hagen geven ook beschutting aan de vlinders. Tevens geven hagen door hun lijnvorming richting aan de vlinders om zich over afstanden te verplaatsen.

Aanleg en beheer van een Bijenhaag