Kennisbank Elzensingel

Elzensingel is een rij met dicht bij elkaar staande zwarte elzen. De elzensingels vervulden vroeger meerdere functies rondom het boerenerf, perceelscheiding en houtleverancier (takkenbossen, brandhout, paalhout en timmerhout). Daarnaast droegen de elzensingels bij aan het vasthouden van taluds zoals slootkanten.

Elzensingel

Aanleg

Om bomen in een goede conditie te krijgen en te houden, moet aandacht besteed worden aan het plaatsen van de boompaal en het onderhoud direct rond de boom.

Beheer

Je kunt de elzen door laten groeien, dan is er geen beheer nodig. Je kunt ze ook periodiek afzegen door middel van hakhout beheer, dan krijg je een dichtere singel.

Elzen hakhout

Aanleg en beheer van een elzensingel