Kennisbank Hoe maak ik een takkenril?

Van snoeihout en afgevallen takken kun je een takkenril maken. Daardoor ontstaat er nestgelegenheid, schuilgelegenheid en voedsel voor vogels en allerlei andere dieren, zoals egels en insecten. In de takkenril kunnen ze ongestoord een geschikte plek vinden.

Zo maak je een takkenril:

Plaats een dubbele rij palen van ongeveer 2 meter hoog (of bijvoorbeeld wilgenstaken of hazelaarstammen) die stevig in de grond gezet worden. De tussenafstand tussen de palen is steeds ongeveer 1 meter. 

Vul de ruimte tussen deze 2 rijen op met takken (groot en klein), zo krijg je een natuurlijke afsluiting en een waardevolle biotoop voor allerlei kleine zoogdieren en insecten. 

Voor de opvulling kun je al het snoeiafval van struiken en bomen gebruiken, al wordt het afgeraden om takken dikker dan 10 cm te gebruiken. Voor deze takken kun je andere toepassingen vinden, zoals stookhout of blokken voor een bijenhotel. 

Tip: Zorg dat er geen verstoring is van de takkenril tijdens het broedseizoen, er zullen ongetwijfeld vogels gaan broeden in de ril.

Takkenril Lingewaard
Takkenril bron SLG 2

Takkenril bij een poel

Ben je van plan een takkenril te maken in de buurt van een poel? Doe dit dan aan de noordzijde. De takkenril biedt beschutting aan amfibieën en andere dieren die rondom de poel leven, vooral als winterhabitat.