Kennisbank Inzaaien van kruidenrijk grasland

Op een erf wil je graag dat er 4 lagen aanwezig zijn: boom‑, struik‑, kruid en graslaag. Dit zorgt er voor dat er veel variatie is, genoeg voedsel en schuilmogelijkheden zijn voor het dierenleven en insecten. De kruidlaag is vaak afwezig of niet goed ontwikkeld en in het buitengebied adviseren wij om de ontwikkeling van inheemse, meerjarige planten te stimuleren door middel van ecologisch beheer. Lees het voorbeeld van een bewoner in het buitengebied in dit artikel in de Gelderlander: De bij redden. Laat onkruid in de tuin gewoon eens staan voor meer tips.

Meer bloemrijke graslanden, bermen en tuinen krijgen kan op 2 manieren:

  1. Ecologisch maaibeheer: dit is de beste optie voor grotere percelen die al grasland zijn. Opnieuw inzaaien van grote oppervlakte raden wij af. Sinusbeheer is een voorbeeld van ecologisch maaibeheer.
  2. Inzaaien. Een alternatief voor ecologisch maaibeheer is het inzaaien van inheemse, meerjarige planten. Je draagt hiermee bij aan een continu aanbod van nectar en stuifmeel voor vlinders, (wilde) bijen en andere insecten.

Keuze bloemen- en kruidenmengsels voor insecten.

Bij de aankoop van bloemen en kruidenmengsels is het goed om te kijken naar de kwaliteit en herkomst van het zaad. De goedkopere mengsels (veelal zogenaamde Tübingermengsels, of varianten daarop) bevatten veel exotische plantensoorten. Deze exotische planten scoren laag in de hoeveelheid wilde bijen die deze bloemen bezoeken en horen ook niet in Nederland. 

De wat duurdere, maar ook met meer zorg gekozen, inheemse bloemenmengsels van bijvoorbeeld De Cruydt Hoeck, Biodivers en De Bolderik zijn zeer geschikt voor het inzaaien van effectieve inheemse bloemenmengsels. Gebruik bij voorkeur deze mengsels.

In niet biologische zadenmengsel kunnen resten van pesticiden en een anti-schimmelmiddel zitten, wat vaak niet bijdraagt aan een goede insecten stand. Probeer daarom zoveel mogelijk biologische zaden te gebruiken.

Meer informatie over ecologisch beheer:

Biodiversiteit voor buitenlui Erf Lambert Romijnders 12