Kennisbank Poel

Poelen zijn kleine stilstaande wateren in een afgesloten laagte die gevoed worden door kwel, regenwater, grondwater of afstromend water van het omringende laag. Poelen werden aangelegd als drinkplaats voor vee. Behalve als drinkwatervoorziening zijn er ook poelen gegraven met ander doeleinden, wasplaats, blus Poelen zijn voor amfibieën, libellen en (water)planten van levensbelang. Poelen brengen variatie in een terrein. Meer variatie betekent altijd meer planten- en diersoorten. Ze dienen als groeiplaats voor water‑, moeras- en oeverplanten, als leefgebied voor amfibieën, insecten en andere ongewervelden, maar ook als drinkplaats voor vogels en zoogdieren.

Aanleg

Elke situatie is weer anders en de wijze waarop een poel wordt aangelegd is afhankelijk van de soorten die voorkomen, de inrichting van het gebied en de grondwaterstand.

Beheer

Verwijder jaarlijks gefaseerd opslag van elzen en wilgen en maai de kanten. De frequentie voor het opschonen van de poel is afhankelijk van de grootte, gemiddeld een keer per zes jaar. De onderhoudswerkzaamheden kunnen het best worden uitgevoerd in de periode van begin september tot half oktober. In deze periode zijn er nauwelijks amfibieën in het water aanwezig.

Aanleg en beheer van een poel