Kennisbank Schone leefomgeving

Synthetische bestrijdingsmiddelen tegen teken, vlooien en parasieten kunnen ongewenste problemen geven voor landschap en biodiversiteit. SLG deelt in enkele flyers kennis over de gevaren en effecten voor insecten maar biedt ook alternatieven.

Muizen_natsaha Nozdrina

Bestrijdingsmiddelen in en om het huis

In je huis kun je last hebben van hinderlijke zaken, zoals mieren, vliegen, wespen, zilvervisjes, kleer- en voedselmotten, muizen, schimmelvorming of houtrot. Rondom je huis kun je ook last hebben van slakken, ratten, onkruiden of diverse andere vormen van overlast. Wist je dat bestrijdingsmiddelen hiertegen allerlei ongewenste problemen veroorzaken voor de biodiversiteit. De wetgeving perkt het gebruik van deze middelen steeds verder in. Vanuit de zorg voor ons landschap deelt SLG kennis over de gevaren en effecten van deze middelen voor insecten maar biedt ook alternatieven.

Uit onderzoek blijkt dat menselijk haar en huisstof hoge concentraties van diverse bestrijdingsmiddelen bevatten. En dat in tuinen van particulieren veel bestrijdingsmiddelen worden gevonden.

Het ligt voor de hand, dat we bij plagen die in ons huis en op onze tuin afkomen, ons eerst afvragen waarom ze daar naar toe komen. Dat kan je helpen om de voors en tegens af te wegen bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In de flyer Bestrijdingsmiddelen in het huis en de flyer Bestrijdingsmiddelen om het huis noemen we enkele preventieve maatregelen.

Voorraadpotten

Middelen tegen vlooien en teken bij hond en kat

Honden- en kattenliefhebbers opgelet! Je hebt het beste voor met je huisdier, maar wist je dat synthetische antivlooien- en antitekenmiddelen allerlei ongewenste problemen veroorzaken voor de biodiversiteit?

Bij honden en katten worden synthetische diergeneesmiddelen vaak preventief tegen vlooien en teken ingezet. Het gaat bij deze middelen om zeer gevaarlijke insecticiden met een groot milieurisico. Behandelde dieren belasten het milieu langdurig met deze voor insecten en andere organismen zeer giftige stoffen. Het gebruik van deze middelen dient dus sterk te worden ontmoedigd. De aanwezigheid van deze middelen is met het blote oog niet zichtbaar. Ze verspreiden zich via uitwerpselen, urine en haren van je hond in het milieu. Zwemmende honden bijvoorbeeld verspreiden deze middelen in plassen, sloten, beken en poelen.

In de flyer Middelen tegen vlooien en teken bij hond en kat geven we je tips om teken en vlooien op een natuurlijke manier te voorkomen en te bestrijden.

Hond_Natasha Nozdrina

Antiparasitaire middelen bij vee

Landbouwhuisdieren, zoals schapen, geiten, koeien, varkens, paarden en kippen, hebben vaak last van verschillende soorten wormen (interne parasieten) en ook van teken, vlooien en andere externe parasieten. De middelen die we tegen die parasieten gebruiken, kunnen zeer schadelijk zijn voor insecten op veebedrijven en in begraasde natuurgebieden.

Dieren kunnen die synthetische middelen in het milieu verspreiden via mest, urine en haren. Ze vormen zo een onzichtbare bedreiging voor veel kleine organismen die een essentieel deel zijn van de voedselketen, zowel op het land als in het water.

Uiteraard zijn preventieve maatregelen altijd beter dan optreden achteraf. We noemen in de flyer Antiparasitaire middelen bij vee enkele maatregelen om parasieten te voorkomen en te bestrijden op een natuurlijke manier.

Biologische koeien Ans van Berkel 2

Kennisflyers

In deze flyers lees je over de gevaren en effecten van synthetische bestrijdingsmiddelen voor onze insecten maar biedt je ook alternatieven.