Kennisbank Struweelhaag

Een struweelhaag is een vrij uitgroeiende haag die oorspronkelijk werd gebruikt als afscheiding. Door de dichte structuur en vele doornen is een haag ondoordringbaar. Zeker als deze in verloop van tijd gelegd/​gevlochten werd. Langs de rivieren werden de heggen in de uiterwaarden vaak haaks op de stroomrichting van de rivier geplant om bij overstroming de stroomsnelheid te beperken. In de struweelhaag komen veel verschillende soorten struiken voor zoals de meidoorn, vaak met bloemen, bessen, bottels en doorns.

haag

Aanleg

Plant 1 of meerdere rijen haag aan. Het is goed om veel verschillende soorten aan te planten, die bij het bodemtype passen.

Beheer

De struweelhaag mag vrijuit groeien tot een brede en hoge haag en wordt niet vaker dan eens in de zes jaar gesnoeid of afgezet. Dit gaat door middel van hakhout beheer.

Vlechten

Soms is er sprake van speciale beheervormen zoals het vlechten. Dit is een oude ambacht die werd toegepast om de haag ondoordringbaar te maken voor vee.
Vlechten kunnen we grofweg in twee grote groepen verdelen; namelijk het leggen en het invlechten van een haag. Invlechten gebeurt door middel van het inhakken en ombuigen van takken; leggen gebeurt door het inhakken en ombuigen van een hele struik.

Aanleg en beheer van een struweelhaag