Kennisbank Vragenlijst risico’s terrein

Ga jij voorafgaand aan de werkdag de werklocatie bekijken? Kijk je dan ook welke risico’s aanwezig zijn op deze locatie? De vragenlijst risico’s terrein is bedoeld voor dit bezoek. Aan de hand van de vragenlijst kan je de mogelijke risico’s van het terrein in kaart brengen. Neem de vragenlijst daarom mee bij het schouwen van de locatie.

Werkresultaten hulptabel rotated II