Kennisbank Wat heb ik nodig voor het motorisch afzetten van houtachtige begroeiing?

Bij het motorisch afzetten van houtachtige begroeiing zijn er gevaren voor zowel de zager als personen in de werkomgeving.

Hoe zorg je dat je veilig te werk gaat bij het vellen van bomen of het afzetten van struiken? En welke persoonlijke beschermingsmiddelen heb je nodig? 

Onderstaand Instructieblad en Taak RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie) helpen je om belangrijke risico’s in kaart te brengen voorafgaand aan de werkdag.