Kennisbank Wat is cultuurlandschap?

Een kwaliteitslandschap heeft waardevolle landschapselementen, een hoge biodiversiteit en een rijke cultuurhistorie. Dat is hoe we het cultuurlandschap graag zien. Het is een landschap waar mensen in wonen en werken, ontspannen en genieten. Een landschap dat gewaardeerd wordt, dat een ziel heeft, dat onderhouden wordt, waar burgers zich bij betrokken voelen en waar vrijwilligers op allerlei manieren een bijdrage aan leveren. 

Een steenuil broedt in de hoogstamboomgaard naast een historische boerderij. Rondom de graanakkers staan houtwallen, de meidoorn bloeit en ook de patrijzen hebben weer een plek gevonden om te broeden. Wandelaars van het Klompenpad lopen door een weiland, ze horen de roep van een kievit, de nesten worden beschermd door de boer. De knotwilgen zijn gesnoeid door vrijwilligers afgelopen winter. Het gonst er van de insecten.

Knotbomen Willem van Leuveren Hoeverveldpad Bron: Willem van Leuveren Knotbomen Hoeverveldpad