Kennisbank Wat kun je doen voor de kerkuil?

Deze middelgrote uil met zijn karakteristiek licht hartvormig gezicht, is een echte nachtvogel. Mannetjes en vrouwtjes verschillen niet van elkaar. Het voedsel bestaat uit verschillende soorten (spits)muizensoorten. Bij voorkeur broedt de kerkuil op donkere, rustige en ruime plaatsen. Net als de steenuil voelt ook deze uil zich prima thuis in het kleinschalige cultuurlandschap. 

Tips:

  • Nestgelegenheid bevorderen door het ophangen van een nestkast in een schuur waar veel muizen voorkomen.
  • In stand houden van landschapselementen op het erf.
  • Voedselaanbod vergroten door overhoekjes met ruigte in stand te houden, een composthoop of takkenril aan te leggen.
  • Kijk hier voor onze actuele acties rondom biodiversiteit!

Meer informatie

In het Informatieblad Erfvogels vindt u uitgebreide informatie over uilen, zwaluwen en zangvogels.

Projecten en vrijwilligersgroepen

We organiseren regelmatig projecten rondom biodiversiteit en aanplant. Ook zijn er allerlei vrijwilligersgroepen actief in Gelderland, waaronder Akkervogelnwerkgroepen.

Kijk in je gemeente
Kerkuil via Pixabay 3