Kennisbank Wat kun je doen voor de steenuil?

De steenuil is de kleinste in ons land voorkomende uil. De steenuil is een echte ambassadeur van het cultuurlandschap: in een halfopen landschap met een afwisseling van hoogstambomen, heggen, knotbomen en weilanden voelt hij zich prima thuis. De steenuil is in aantal sterk achteruitgegaan en kan daarom wel wat hulp gebruiken.

Steenuil bronverm Wim Weenink 3 Bron: Wim Weenink

Tips

  • Bevorder nestgelegenheid door het ophangen van nestkasten, knotten van wilgen, onderhouden van hoogstamfruitbomen en door oude schuurtjes te laten staan.
  • Vergroot voedselaanbod door overhoekjes met ruigte in stand te houden, een composthoop of takkenril aan te leggen.
  • Maak schuilgelegenheid voor de jongen onder of vlakbij het nest. Jonge steenuilen komen op de grond terecht terwijl ze nog niet kunnen vliegen, ze zijn dan een makkelijke prooi voor bijvoorbeeld katten. Met een takkenhoop, een stapel houtblokken of een paar houten pallets red je levens!
  • Voorkom verdrinking in waterbakken voor vee. Maak iets waardoor de steenuilen zelf uit de drinkbak kunnen klauteren, of maak gebruik steenuilvriendelijke veedrinkbakken. 

Projecten en vrijwilligersgroepen

We organiseren regelmatig projecten rondom biodiversiteit en aanplant. Ook zijn er allerlei vrijwilligersgroepen actief in Gelderland, waaronder Steenuilenwerkgroepen.

Vind groepen in jouw gemeente