Nieuwsbericht Boerderijwerkgroep De Elzenhof in film FrieslandCampina

Biologische melkveehouderij De Elzenhof in Velp en vrijwilligers van de boerderijwerkgroep werken samen aan natuur en landschap. In dit mooie filmpje van FrieslandCampina vertellen ze hierover.

De Elzenhof Bron: De Elzenhof

Vrijwilligers

Wim, één van de 10 tot15 vrijwilligers van boerderijwerkgroep De Elzenhof, werkt minimaal één keer per maand een ochtend en een deel van de middag bij Biologische Melkveehouderij De Elzenhof. Samen met boer Wilco Nieuwenhuis vertelt hij over het vrijwilligerswerk, de boerderij en de verbinding met de natuur, het landschap en de samenleving.

FrieslandCampina

FrieslandCampina wil burgers, consumenten en afnemers inzicht geven in hoe melkveehouders zich dagelijks inzetten voor hun bedrijf en de omgeving. Dit filmpje laat zien hoe eigenaar Wilco, en lid van zuivelcoöperatie FrieslandCampina, samenwerkt met de natuur en het landschap, en de inzet van de boerderijwerkgroep.

Doe je mee?

SLG heeft inmiddels veertien boerderijwerkgroepen opgericht. Boerderijwerkgroepen zijn vrijwilligersgroepen die helpen bij het kleinschalig landschapsonderhoud op de boerderij. Op deze manier ondersteunen zij boeren bij het behouden en uitbreiden van de natuur en het landschap op hun natuurinclusieve bedrijf. Het onderhoud van natuur en landschap is vaak maatwerk, en voor het behoud en verbeteren van de biodiversiteit kan dit beter handmatig in plaats van met grote machines. De werkzaamheden variëren per boerderijwerkgroep. Het kan bijvoorbeeld gaan om het aanplanten van bomen en struiken, snoeien, schoonmaken van poelen, wegsteken van onkruid, het maken van een takkenril of broeihoop, het monitoren van soorten en allerlei andere hand- en spandiensten. 

Lijkt je dit ook leuk? Meld je aan bij een boerderijwerkgroep in de buurt.