Nieuwsbericht Ecologisch bermbeheer door Gelderse gemeenten in opmars

Bloeiende bermen en groenstroken dragen bij aan een fijnmazige landschapsstructuur: onmisbaar voor (wilde) bijen, vlinders en veel andere dieren. Door bermen gefaseerd te maaien, kunnen kruiden langer bloeien. Alle gemeenten in Gelderland doen inmiddels aan deze vorm van ecologisch bermbeheer voor een deel van hun bermen. Dat blijkt uit de bermmonitor die Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland.

Leernetwerk Ecologisch Berm- en groenbeheer

De bermmonitor komt voort uit het Leernetwerk Ecologisch Berm- en groenbeheer, dat SLG sinds 2019 organiseert voor Gelderse gemeenten. Het doel van het leernetwerk is om ecologisch berm- en groenbeheer in heel Gelderland te stimuleren. Eind 2018 deed een derde van de Gelderse gemeenten nog niet aan ecologisch bermbeheer. Uit de bermmonitor blijkt nu dat alle gemeenten een deel van hun bermen ecologisch beheren. Een flink aantal gemeenten doet dat zelfs bij meer dan de helft van de bermen. Een mooi resultaat!

Berm
Foto: Bendiks Westerink

Ecologisch bermbeheer

Ecologisch bermbeheer bestaat uit minder vaak en gefaseerd maaien en het afvoeren van het maaisel. Zo ontstaan er meer voedsel- en schuilplekken voor de dieren. Bloeiende bermen zijn niet alleen mooi om te zien, maar belangrijk voor insecten. De bijen profiteren ervan en zijn op hun beurt belangrijke bestuivers van natuurlijke vegetaties.

Gemeente Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek is een van die gemeenten die het bermbeheer goed heeft opgepakt. Deze gemeente maait niet alles maar laat in bermen een derde van de vegetatie staan voor insecten. Ieder jaar wisselt het waar die vegetatie niet wordt gemaaid. In watergangen wordt een kwart tot de helft van de kruiden niet gemaaid. Merlijn de Jonghe van de gemeente vertelt: We willen de ecologische potentie van bermen benutten, het gaat om 110 hectare. Op dit moment beheren we 50% van de bermen ecologisch en 100% van de watergangen. Vanaf 2025 moet dit twee keer 100% worden.”Bewoners informerenSoms worden ecologisch beheerde bermen als rommelig of niet onderhouden ervaren. Door bewoners uit te leggen wat het belang is van bloemrijke bermen die minder vaak en gefaseerd gemaaid worden komt er steeds meer begrip voor deze manier van beheer.

Openbaar groen

In de bermbeheermonitor is ook gevraagd hoeveel gemeenten het openbaar groen zoals parken en plantsoen ecologisch beheren. De meeste gemeenten zijn hiermee gestart en passen het toe bij een deel van het openbaar groen. Hier valt nog veel winst te behalen.

Kijk voor alle resultaten van de bermmonitor en meer informatie over het Leernetwerk Ecologisch Berm- en Groenbeheer.

Het Leernetwerk Ecologisch Berm- en Groenbeheer wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.