Nieuwsbericht Vrijwilliger Bram Koudijs vindt opnieuw eerste kievitsei in Gelderland

Vandaag is op een drassige maisstoppel tussen Veenendaal en Ede het eerste kievitsei van de provincie Gelderland gevonden. Deze vondst is om 12.51 uur gemeld bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). De vinder is Bram Koudijs die bij drie verschillende weidevogelgroepen actief is. Met de vondst van het eerste kievitsei start het weidevogelseizoen waarin vrijwilligers samen met agrariërs de weidevogels beschermen.

Bram Koudijs
Bram Koudijs vindt eerste kievitsei in Gelderland

Weidevogelbeschermer Bram Koudijs vond al eens eerder het eerste kievitsei van Gelderland. In 2012 in Ederveen en nu dus weer in de gemeente Ede, maar dan aan de zuidkant van de snelweg A12. Bram is vrijwilliger bij maar liefst drie verschillende weidevogelgroepen: Binnenveld Oost (WBO), Ederveen/​Lunteren en Barneveld. Afgelopen zaterdag zag Bram de kieviten al gedrag vertonen wat wel moest leiden tot een kievitsei. Van kinds af aan hield Bram de weidevogels al in de gaten. Hij vindt de weidevogels zo mooi en eigenlijk ook alle andere natuur. Hij is nu 77 jaar en veel in het veld te vinden.

Kievit met jong
Bron: Shutterstock


De maisstoppel waarop het eerste kievitsei is gevonden, is van de heer J.A. Willemsen. Willemsen noemt zichzelf een rustende boer. Hij is bijna tachtig jaar en hoeft de kost niet meer te verdienen met de boerderij. In het voorjaar geniet hij enorm van de geluiden van de baltsende kieviten. Hij is een echte liefhebber. De loonwerker bewerkt de percelen en krijgt de opdracht om rekening te houden met de nestjes van weidevogels. Vrijwilligers sporen vooraf de nesten op en zetten er stokken bij, zodat er omheen kan worden gewerkt. Willemsen heeft bewondering voor alle vrijwilligers die zo hun best doen voor de vogels.

Eerste Gelders kievitsei 2023
Eerste kievitsei in Gelderland in een maisstoppel

Start weidevogelseizoen en bescherming door vrijwilligers

Met het vinden van dit kievitsei is het Gelderse weidevogelseizoen 2023 begonnen!De weidevogelbeschermers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, scholekster en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk rekening met de nesten te houden. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen, krijgen weidevogels een kans om het nest uit te broeden.

Ruim zesduizend nesten beschermd

Vorig jaar hebben Bram Koudijs en andere vrijwilligers van de weidevogelgroep Binnenveld Oost 350 nesten van weidevogels beschermd. In Ederveen/​Lunteren ging het om 211 legsels en in Barneveld 283 legsels. De meeste waren van de kievit. In heel Gelderland hebben vrijwilligers vorig seizoen 6371 weidevogelnesten beschermd waarvan meer dan 5000 van de kievit.

SLG coördineert al sinds 1995 de uitvoering van de vrijwillige weidevogelbescherming in onze provincie. SLG ondersteunt ruim 900 vrijwilligers van 28 weidevogelgroepen en 19 patrijzentelgroepen die actief zijn op het gebied van boerenlandvogels. Voor deze vrijwilligers organiseert SLG cursussen over bescherming en monitoring. Ook schaft zij materialen aan en krijgen de vrijwilligers indien nodig begeleiding. Kijk voor meer informatie over vrijwillige weidevogelbescherming op slgelderland​.nl/​o​n​d​e​r​s​t​e​u​n​i​n​g​/​b​o​e​r​e​n​l​a​n​d​v​o​g​e​l​s​-​i​n​-​g​e​l​d​e​rland.