Nieuwsbericht Informatieavond op 9 mei over nieuw Klompenpad Empe-Tonden

Op dinsdagavond 9 mei organiseren SLG en de gemeente Brummen samen een informatieavond over het nieuwe nog in ontwikkeling zijnde Klompenpad in Empe en Tonden. De informatieavond vindt plaats in buurthuis t Oortveld, gelegen aan de Emperweg 41. Vanaf 19.30 uur kan iedereen binnenlopen. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Twee jaar geleden (midden in de coronapandemie) vond de digitale aftrap plaats van het initiatief om te komen tot een Klompenpad in Empe en Tonden. Sindsdien zet een enthousiaste groep vrijwilligers uit deze dorpen zich in om dit Klompenpad ook echt te realiseren. Het proces wordt begeleid door Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De route begint inmiddels al vorm te krijgen, maar is nog niet definitief. Reden om iedereen bij te praten tijdens een informatiebijeenkomst.

Klompenpad Eertbeeckse Beekpad 8

Van idee tot route

Klompenpaden zijn gemarkeerde rondwandelingen door het agrarische cultuurlandschap. Ze lopen zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés. Kenmerkend is de samenwerking met particuliere eigenaren die hun grond vrijwillig openstellen voor Klompenpad- wandelaars.

Tijdens de informatieavond van 9 mei wordt uitgelegd wat Klompenpaden zijn. Ook wordt aangegeven welke stappen gezet moeten worden om een Klompenpad te realiseren. En natuurlijk wordt de concept route voor een Klompenpad in Empe/​Tonden gepresenteerd. Er is uiteraard ruimte voor vragen en de aanwezigen worden uitgenodigd actief mee te denken over de route.

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Dagmar Kroezen.