Nieuwsbericht Betrokken burgers onmisbaar voor biodiversiteit en landschap

In 2023 gingen zo’n 12.500 vrijwilligers in hun vrije tijd naar buiten om te werken aan het Gelderse landschap. Samen met bewoners plantten zij bijna 10.000 bomen en telden zij meer uitgevlogen jonge steenuilen dan het jaar ervoor. Ook kwamen er maar liefst veertien nieuwe Klompenpaden bij. Maar er komen forse bezuinigingen aan. Dat blijkt uit ons Jaarbericht 2023.

1 Totaal aantal vrijwilligers wit

Vrijwilligersondersteuning

Taartdiagram

Wij ondersteunen maar liefst 524 vrijwilligersgroepen die zorgen voor kleinschalig onderhoud van het cultuurlandschap. Door de zorg van bijna 12.500 vrijwilligers staan er nog knotwilgen in het landschap, blijven hoogstamboomgaarden behouden voor de toekomst en brengen patrijzentelgroepen territoria van de patrijs in kaart. Dankzij deze vrijwilligers blijft het landschap van Gelderland behouden en verbetert de biodiversiteit.

Steekeigen landschap

Veel particuliere grondeigenaren brachten op hun eigen terreinen inheemse beplanting aan in de vorm van vogelbosjes, struweelhagen en houtsingels. Maar ook laanbomen, knotbomen, solitaire bomen en hoogstamfruitbomen werden geplant. Ook vrijwilligersgroepen zorgden voor aanplant van bomen en struiken. Bij elkaar opgeteld kwamen er in Gelderland in 2023 bijna 10.000 bomen en ruim 156.000 struiken bij, een substantiële bijdrage aan de opwaardering van het streekeigen landschap.

4 Aangeplante bomen en struiken
3 Kaart zonder legenda blauw

Betrokken bij landschap

In heel Gelderland gingen burgers in 2023 aan de slag in het landschap, in vrijwilligersgroepen, in onze projecten en als biodiversiteitsambassadeur. In Gelderland zijn 122 Klompenpaden en nog eens 33 Klompenpaden in ontwikkeling.

Jonge steenuilen

De door SLG ondersteunde vrijwilligers werkten op circa 2.500 plekken in Gelderland aan de kwaliteit van het landschap. Dat zijn er ruim 250 meer dan het jaar ervoor. Ook nam het aantal onderhouden bomen flink toe: van ruim 6.000 naar ruim 11.000 hoogstamfruitbomen en van bijna 5.000 naar ruim 7.000 knotbomen. Nog meer goed nieuws: in 2023 telden vrijwilligers 450 uitgevlogen jonge steenuilen, 24 meer dan in 2022.

7 Maatregelen voor vogels

Zichtbaar resultaat

In 2023 werd er rond de 320.000 uren aan vrijwilligerswerk verzet. De resultaten zijn enorm zichtbaar in het landschap: geknotte bomenrijen, opgeschoonde poelen, goed gemarkeerde Klompenpaden, streekeigen hoogstamfruit en onderhoud van allerhande landschapselementen op boerderijen en landgoederen. Als dit kleinschalige werk professioneel uitgevoerd zou moeten worden, zou dat ongeveer € 7 miljoen kosten. De maatschappelijke baten van een vitaal landschap en fitte inwoners zijn daar een veelvoud van.

5 Onderhouden hoogstamfruitbomen

Onbegrijpelijke bezuinigingen

De provincie heeft echter besloten om zo’n 60 procent van de ondersteuningsfunctie van SLG weg te bezuinigen met ingang van 2025. Dit is onbegrijpelijk gezien de urgentie die er is om goed voor landschap en natuur te zorgen. De betrokkenheid van burgers bij het landschap, als vrijwilliger en als grondeigenaar, is essentieel. Hopelijk is de provinciale politiek bereid de bezuinigingen nog ongedaan te maken.

Ambitie 2024

Fotoimpressie

Wij blijven doorgaan met ons werk, in 2024 werken we onder meer aan landschapsherstel door de aanplant van bomen en struiken, biodiversiteitsambassadeurs, landschapsbeheer, natuurinclusieve landbouw, Klompenpaden en natuurlijk organiseren we ook weer de Natuurwerkdag.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogste blijven van ons werk, de verschillende projecten en nieuws vanuit het vrijwilligerswerk? Lees dan Landschapsnieuws, elk kwartaal de mooiste activiteiten uitgelicht in een digitale nieuwsbrief. Je kan je op ieder moment weer afmelden.

Abonneer je nu