Nieuwsbericht Betrokkenheid burgers essentieel voor ons landschap

Wij zijn trots op alle vrijwilligers en deelnemers aan onze projecten. Samen hebben wij in 2022 prachtige resultaten behaald. Meer dan 13.000 vrijwilligers gingen in hun vrije tijd naar buiten om te werken in het landschap van Gelderland. We werkten in ruim 300 projecten samen met grondeigenaren en andere inwoners van het Gelderse buitengebied om bomen en struiken aan te planten of andere maatregelen voor biodiversiteit en landschap te treffen. Bekijk nu het Jaarbericht 2022.

1 Totaal aantal vrijwilligers

Vrijwilligers zorgen voor behoud van het landschap

Taartdiagram vrijwilligersgroepn

Wij ondersteunen maar liefst 480 vrijwilligersgroepen die zorgden voor kleinschalig onderhoud van het landschap. Door de zorg van deze 13.048 vrijwilligers, staan er nog knotwilgen in de uiterwaarden en blijven hoogstamboomgaarden behouden voor de toekomst. Boerenlandvogelvrijwilligers beschermen nesten van weidevogels en brengen territoria van de patrijs in kaart. Nieuw in 2022 was de oprichting van Boerderijwerkgroepen: burgers helpen boeren die natuurinclusief (gaan) werken, bijvoorbeeld met de aanplant van meidoornhagen. Dankzij deze vrijwilligers blijft het landschap van Gelderland behouden en verbetert de biodiversiteit.

Particulieren dragen bij aan een vitaal landschap

Veel particuliere grondeigenaren brachten op hun eigen terreinen inheemse beplanting aan in de vorm van vogelbosjes, struweelhagen en houtsingels. Maar ook bomen gingen de grond in: van laanboom tot knotboom en van solitaire boom tot hoogstamfruitboom. Vrijwilligersgroepen zorgden eveneens voor de aanplant van bomen en struiken: bij elkaar opgeteld kwamen er in Gelderland in 2022 ruim 10.000 bomen en 185.000 struiken bij. Al deze mensen vinden het belangrijk om bij te dragen aan een vitaal landschap.

5 Aangeplante bomen en struiken
4 Kaart Jaarbericht blauw zonder legenda

Betrokken bij landschap

In heel Gelderland gingen burgers in 2022 aan de slag in het landschap, in vrijwilligersgroepen, in onze projecten en tijdens de Natuurwerkdag. In Gelderland zijn 109 Klompenpaden en nog eens 42 Klompenpaden in ontwikkeling.

Bezuinigingen op landschap zijn onbegrijpelijk

Het landschap verbindt mensen: door samen te werken aan de biodiversiteit ontstaat meer saamhorigheid en gemeenschapszin. Het is samenleven in optima forma. Juist tegen deze achtergrond is het zorgelijk dat de provincie Gelderland vorig jaar heeft besloten om te bezuinigen op provinciale middelen. Voor de ondersteuning van vrijwilligers door SLG zijn vanaf 2025 meer dan de helft minder middelen beschikbaar. Voor onze projecten om landschap en biodiversiteit te herstellen zijn al vanaf 2024 geen middelen meer. Dit is onbegrijpelijk gezien de urgentie die er is om goed voor landschap en natuur te zorgen. De betrokkenheid van burgers bij het landschap, als vrijwilliger en als grondeigenaar, is essentieel.

7 Bewoners en vrijwilligers

Stem groen!

De nieuwe leden van Provinciale Staten kunnen de bezuinigingen terugdraaien. Jouw stem kan op 15 maart het verschil maken. We hebben alle politieke partijen, die deelnemen aan de provinciale verkiezingen, gevraagd om ons in februari te laten weten of ze zich willen inspannen om onze taak om vrijwilligers te ondersteunen van voldoende middelen te voorzien. De volgende partijen hebben ons laten weten dat ze veel waardering, of woorden van gelijke strekking, hebben voor vrijwilligers die zich inzetten voor het beheer van het landschap en voor de biodiversiteit:

D66, Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, BVNL, Lokale Partijen Gelderland, BBB,
SGP, ChristenUnie, PvdA, Volt, CDA en VVD.

Daarbij hebben de zeven eerstgenoemde partijen ons expliciet aangegeven dat zij zich zullen inspannen om ervoor te zorgen dat SLG met ingang van 2025 met minimaal evenveel middelen als daarvoor kan blijven werken aan de ondersteuning van al die vrijwilligers. De andere genoemde partijen hebben dat in hun reactie nog in het midden gelaten. Van de overige partijen hebben we geen reactie ontvangen.

Ambitie 2023

Fotoimpressie

Wij blijven doorgaan met ons werk, in 2023 werken we o.a. aan: landschapsherstel door de aanplant van bomen en struiken, biodiversiteit voor buitenlui, vrijwilligerswerk in het landschap, zorg voor boerenlandvogels, natuurinclusieve landbouw, Klompenpaden, bescherming van landschap en natuurlijk organiseren we ook weer de Natuurwerkdag.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogste blijven van ons werk, de verschillende projecten en nieuws vanuit het vrijwilligerswerk? Lees dan Landschapsnieuws, elk kwartaal de mooiste activiteiten uitgelicht in een digitale nieuwsbrief. Je kan je op ieder moment weer afmelden.

Abonneer je nu