Nieuwsbericht Lid voor de raad van toezicht gezocht

In verband met het terugtreden van een van de leden van de raad van toezicht zijn we per 1 maart 2024 op zoek naar een:

lid voor de raad van toezicht

met een achtergrond op het gebied van bedrijfsvoering, financiën, fondswerving en fondsbeheer in de non-profit sector heeft en mede op basis daarvan bereid is in de auditcommissie van de raad van toezicht zitting te nemen. We vinden diversiteit belangrijk en nodigen iedereen van harte uit te solliciteren. Lees hier de volledige vacaturetekst.

DJI 0066

Algemeen

De raad van toezicht van SLG heeft een toezichthoudende rol, die in de statuten en in het reglement raad van toezicht is vastgelegd. De raad van toezicht bestaat uit 5 onafhankelijke toezichthouders en houdt met name toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en op de uitvoering van het beleid door de directeur-bestuurder. Leden van de raad van toezicht voelen zich bovendien betrokken bij de missie van SLG en vormen een klankbord voor de directeur-bestuurder. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van 5 jaar en kunnen herbenoemd worden voor een tweede termijn van 5 jaar. De raad van toezicht vergadert minimaal 4 keer per jaar. Leden van de raad van toezicht nemen gemiddeld jaarlijks, naast deelname aan de vergaderingen van de raad van toezicht, deel aan 2 tot 4 overleggen of bijeenkomsten uit hoofde van hun toezichthoudende rol.

Profiel raad van toezicht

Leden van de raad van toezicht hebben affiniteit met het gevarieerde Gelderse cultuurlandschap en de doelen van SLG. De raad van toezicht als geheel heeft een brede maatschappelijke binding. De raad van toezicht beschikt over een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, onder meer op het gebied van landschapsbeheer, cultuurhistorie, ecologie, landbouw, bedrijfsvoering, financiën, burgerparticipatie, provinciaal beleid en openbaar bestuur. Tenminste 2 leden van de raad van toezicht beschikken over deskundigheid op het gebied van financiën. Een lid van de raad van toezicht wordt voorgedragen door de Vrijwilligersadviesraad. Daarmee is de raad van toezicht in staat haar toezichthoudende rol te vervullen en als sparringpartner van de directeur-bestuurder van SLG te fungeren. Ook heeft de raad van toezicht ingangen (beïnvloedingsmogelijkheden) bij partners van SLG. Gelijktijdig is het een voorwaarde dat leden van de raad van toezicht op persoonlijke titel en zonder last en ruggenspraak’ opereren.

Lees hier de volledige vacaturetekst.

Procedure

Geïnteresseerden kunnen hun interesse tot en met 10 december 2023 kenbaar maken bij Arjan Vriend, directeur-bestuurder van SLG door een motivatie en een actueel CV te mailen. Gesprekken met geselecteerde kandidaten zijn voorzien op 5 januari in de ochtend en/​of op 18 januari in de middag. Voor vragen is Arjan Vriend ook telefonisch beschikbaar op 06 – 22498396.