Nieuwsbericht Onverantwoorde bezuinigingen op vrijwilligersondersteuning!

De provincie Gelderland heeft een definitief besluit genomen over bezuinigingen. De provincie gaat bezuinigen omdat ze niet langer financieel rendement krijgt op haar eigen vermogen. De provincie hanteert de botte bijl en schrapt zo’n beetje alle taken die met incidentele middelen zijn gefinancierd. Dat betekent dat voor het herstel van landschap en biodiversiteit, alsmede het bevorderen van burgerbetrokkenheid bij natuur en landschap, vanaf 2024 geen middelen meer zijn en dat SLG in 2025 met een korting van ruim 55% te maken krijgt op de subsidie voor vrijwilligersondersteuning. Op 16 november vond definitieve besluitvorming plaats in de Provinciale Staten van de provincie Gelderland. 

SLG kwam hiertegen in het verweer en heeft een inspraaktekst opgesteld en naar alle Statenleden gestuurd.

Inspraaktekst SLG en Jaarbericht 2021

Hier kun je de inspraaktekst van SLG en het Jaarbericht 2021 van SLG lezen.

Steun en reactie

We hebben steun voor onze pleitbrief gekregen van de Caring Farmers, Netwerk Grondig, DKK Gelderland en Gelders Particulier Grondbezit.

DKK Gelderland heeft zelfs een eigen reactie naar de Statenleden gestuurd: ondersteuning pleitbrief SLG.