Nieuwsbericht Postcode Loterij steunt natuur en landschap met gift

Als partner van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in alle Nederlandse provincies. De provinciale Landschappen en provinciale Landschapsbeheerorganisaties, waaronder Stichting Landschapsbeheer Gelderland, zetten dit geld in om natuur, landschap en erfgoed voor nu en in de toekomst te behouden en beleefbaar te maken. 

Palen slaan op Klompenpad LR Vrijwilligers markeren de route van een nieuw Klompenpad in het landschap

Verbeteren landschap

In 2023 openen wij in Gelderland een groot aantal nieuwe Klompenpaden. Klompenpaden zijn het resultaat van een mooi samenspel tussen gemeenten, provincie, vrijwilligers, grondeigenaren, ondernemers en SLG

Klompenpaden worden ontwikkeld in samenwerking met vrijwilligers en ook na realisatie onderhouden door vrijwilligers. Door op deze manier bewoners te betrekken bij de Klompenpaden en het boerenlandschap toegankelijk te maken, dragen we bij aan het in stand houden en verbeteren van het landschap. Het ontwikkelen van de Klompenpaden is mede mogelijk dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij.

Dank voor uw bijdrage!

De provinciale Landschappen en stichtingen Landschapsbeheer zijn de Postcode Loterij en haar deelnemers zeer dankbaar voor deze bijdrage. Het stelt hen in staat natuur aan te kopen, in te richten en te beheren. De Landschapsbeheerorganisaties kunnen met deze bijdrage het Nederlandse landschap behouden door onder meer ruim 58.000 groene vrijwilligers professioneel te ondersteunen met kennis, kunde en materieel.

logo nationale postcode loterij

SLG is partner van de Nationale Postcode Loterij. Jaarlijks ontvangen wij een financiële bijdrage.