Nieuwsbericht Verkiezingsdebat over de natuur in Gelderland

Vijf Gelderse natuurorganisaties organiseren op 7 maart hét groene verkiezingsdebat, een week voor de provinciale verkiezingen. Het debat vindt plaats in Rozet in Arnhem.

Natuur staat onder druk

De Gelderse natuur is een belangrijke reden waarom het in deze provincie zo fijn wonen is. Natuur draagt bij aan ons welzijn, aan een gezonde leefomgeving en trekt bovendien toeristen. Maar die natuur staat onder druk. Ten eerste omdat lucht- en watervervuiling, verdroging en versnippering de kwaliteit van de natuur aantast. En ten tweede omdat er ook ruimte nodig is voor andere opgaven, zoals woningbouw en landbouw.

Gelderlanders vinden dat er meer moet gebeuren om natuur te beschermen en te herstellen, blijkt uit recent onderzoek*. Zij noemen vooral het bestrijden van droogte, beschermen van natuur, oplossen van het stikstofprobleem en het aanleggen van verbindingszones en nieuwe natuur. Ook vinden zij dat er voldoende ruimte en rust voor dieren moet zijn.

Ook vinden Gelderlanders dat boeren natuur- en landschapsbeheer in hun bedrijfsvoering moeten opnemen en dat die inspanningen om een passende financiële beloning vragen. Zij vinden dat het Rijk hier samen met de provincie de financiële verantwoordelijkheid voor heeft.

Economie of ecologie

De Gelderse politiek staat voor ingewikkelde en soms pijnlijke keuzes. Tijdens het debat zullen de politici kleur moeten bekennen. Welke afwegingen maken zij tussen economie en ecologie, of zien ze mogelijkheden om dat te combineren? Niet alles kan – voor alle ruimtelijke plannen zou 1,8 keer Gelderland nodig zijn. Daarom kijken we in dit debat voorbij de verkiezingsbeloftes en vragen we politici hun prioriteiten toe te lichten.

Datum: 7 maart 2023
Tijdstip: inloop 19.30 u, start debat: 20.00 u
Locatie: Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
Debatleider: Rob Berends, journalist bij De Gelderlander

Bijwonen?

SLG organiseert dit debat met de vier andere Gelderse natuurorganisaties (Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuur en Milieu Gelderland, Natuurmonumenten, IVN Natuureducatie). Zorg dat je erbij bent!

Meld je nu aan