Ondersteuning Draaiboek werkdag organiseren

Hoe organiseer je een werkdag? Waar ga je aan de slag? Wat zijn de risico’s? Welke gereedschapsinstructie hoort hier bij? Is er mobiel bereik? Wie zorgt voor koffie en thee? Bij het organiseren van een werkdag komt meer kijken dan je denkt!

In het draaiboek van de werkdag worden alle aspecten omschreven, van de voorbereiding van de werkdag tot aan het moment waarop de werkdag is afgelopen. Hartstikke handig dus!