Ondersteuning Fondsen en subsidies voor vrijwilligers

Je bent actief in een vrijwilligerswerkgroep en je hebt een goed idee, bijvoorbeeld het aanleggen van een Dorpsboomgaard, het herstellen van die oude singel waar je altijd langs fietst of de aanleg van een patrijzenhaag. Je vertelt jouw idee aan de werkgroep en iedereen is enthousiast en wil graag helpen bij de realisatie. Maar waar haal je het geld vandaan voor de uitvoering? Onderstaand een lijst met fondsen en subsidieregelingen die hierbij kunnen helpen.

Mogelijk zijn er in jouw gemeente lokale fondsen waar je een beroep op kunt doen, deze zijn hier niet vermeld. Heb je gebruik gemaakt van een fonds dat hier niet vermeld staat? Laat het ons weten, dan kunnen anderen daar ook hun voordeel mee doen!

Heeft je groep geen rechtsvorm (stichting, vereniging) en is dit wel nodig voor de subsidieverstrekking? Neem dan contact met ons op. We kunnen misschien een rol spelen bij het indienen van de subsidieaanvraag.

Geld beschikbaar voor groene vrijwilligersinitiatieven

Wil jij samen met je groep iets extra’s doen voor natuur, groen en landschap? Er is geld beschikbaar voor groene vrijwilligersinitiatieven die zich nog meer willen inzetten voor hun leefomgeving. Deze financiële bijdrage is bedoeld voor het aanleggen, beheren of verbeteren van de kwaliteit van natuur, groen of landschap door vrijwilligers

DikGroen

DikGroen sponsort projecten van en voor kinderen, jeugd en jongeren voor een natuurbeleving om een band met de natuur op te bouwen. Een project kan worden ingediend voor jeugd t/m 25 jaar. DikGroen richt zich op kleinschalige projecten, tot ongeveer €750. Voorbeelden van eerdere initiatieven zijn: vlindernetten voor zomerkampen, gereedschap snoeien van takken en natuurexcursies.

Kern met pit

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het uw directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Lukt het binnen 1 jaar? Dan krijg je 1000 euro en het Kern met Pit-predicaat. Voorbeeld initiatieven: gemeenschapstuin, vlindertuin of het opzetten van een beweegroute.

Piet Oudolf groen in de buurt fonds

Tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf heeft samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds ingesteld. Dit CultuurFonds op Naam heeft als doel om braakliggende terreinen in de stad om te vormen tot een groene omgeving. Voorbeeldinitiatieven: buurttuinen, stadsgroentetuinen en schooltuinen. Subsidiebedrag tussen de €3.500 en €5.000.

Fonds Kleinschalige Projecten Natuureducatie

Fonds voor kleinschalige projecten natuureducatie is een fonds op naam dat is ingeschreven bij het Prins Bernard Cultuurfonds. Zij geven financiële ondersteuning aan educatieve projecten op het gebied van natuurbehoud. Voorbeeldinitatieven: educatieprojecten in onder andere achterstandswijken en insectencursussen.

Crowdfunding voor Natuur

Wil jij jouw omgeving vergroenen? En heb jij hier concrete ideeën voor? Dan maak je kans op een bijdrage van de provincie Gelderland als je een campagne start op CrowdfundingVoorNatuur. Deze bijdrage is maximaal €5.000 en 60% van het doelbedrag, de rest van het geld haal je zelf op via crowdfunding. Je doet een aanvraag door je initiatief aan te melden op onderstaande link.

Fonds NME

Het Fonds NME is een vermogensfonds dat de opbrengsten uit het vermogen aanwendt om natuur-en milieueducatie te stimuleren in Nederland. Fonds NME wil, in tijden van lagere overheidssubsidies, een extra impuls geven aan ondernemerschap in de NME- sector. Indicatief is er jaarlijks €100.000 à €120.000 beschikbaar om initiatieven te ondersteunen in de vorm van garantiestellingen of giften. Voorbeeld initiatieven: Kinderen laten zoeken naar natuur dichtbij huis, wandelboekjes of bijvoorbeeld bijdragen aan educatief materiaal.

NLdoet

Organiseer begin maart een activiteit tijdens de landelijke vrijwilligersdag NLdoet en ontvang tot €350 van het Oranjefonds voor je klus. Deze bijdrage kan elk jaar opnieuw worden aangevraagd bij deelname aan NLdoet.

Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland

Het Prins Bernard Cultuurfonds Gelderland verstrekt bijvoorbeeld een financiële bijdrage voor de aanschaf van gereedschap en materialen. Richtlijnen voor de maximale bijdrage zijn te vinden op de website van het Prins Bernard Cultuurfonds.

Van de Hucht de Beukelaar Stichting

De Van der Hucht de Beukelaar Stichting heeft tot doel het bevorderen van gezondheid en welzijn van mens en dier. Zij doen dit door het verstrekken van financiële bijdragen in kleinschalige vrijwilligersprojecten. De bijdrage ligt tussen €100 en maximaal €5.000.

SBNL Natuurfonds

Het SBNL Natuurfonds zet zich in voor particulier en agrarisch natuurbeheer in de Achterhoek. Ze beheren verschillende fondsen, met verschillende voorwaarden en bijdragen.

Pure Energie Fonds

Stichting Pure Energie Fonds verleent bijdragen aan duurzame initiatieven met aandacht voor natuur, milieu en maatschappelijke waarden. De bijdrage is maximaal €2.500.

Gelders Waterschapsfonds

Dit fonds op naam van het Prins Bernard Cultuurfonds is er speciaal voor water gerelateerde cultuurhistorische- of natuurprojecten. De projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd binnen het beheergebied van de Waterschappen. Geen vastgestelde maximale bijdrage.

Provincie Gelderland: Burgerbetrokkenheid bij groen, natuur, landschap

Provincie Gelderland stelt burgerinitiatieven voor natuur, groen en landschap in staat om groen aan te leggen en om deskundigheid in te huren via de subsidieregeling ‘Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap’. Wilt u inwoners betrekken bij natuur, groen of landschap? Dan kunt u subsidie aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een openbare natuurtuin in een woonwijk of het herstel van oorspronkelijke houtwallen in het buitengebied of de aanleg van (tijdelijke) natuur op braakliggende terreinen. Kijk hier wat SLG voor jouw initiatief kan betekenen.

Boerderij Ruimzicht Website 27 bron Marcel de Bont