Ondersteuning Format beheerplan

Bij het onderhouden van landschapselementen komt meer kijken dan het fysieke landschapswerk. Wat voor onderhoud is nodig bij een landschapselement? Welk toekomstbeeld heb je voor ogen? Hoe pak je het onderhoud aan? Dit zijn allemaal vragen waar vrijwilligersgroepen mee te maken krijgen. In dit kader heeft SLG een format beheerplan ontwikkeld. Als je op de link klikt download je zowel de handleiding van het beheerplan als de invulmatrix.