Ondersteuning Jeugd en boerenlandvogels

Over boerenlandvogels is veel te vertellen, ook aan schoolgaande kinderen. Om vrijwilligers te ondersteunen bij het overbrengen van hun kennis over weide- en akkervogels aan de jeugd, is er educatiemateriaal over diverse onderwerpen. Je kunt een leskist of dvd’s lenen bij SLG. Het materiaal op deze pagina kan vrij gebruikt worden en kan ook als inspiratie dienen om zelf een programma te ontwikkelen.

De leskist

Deze leskist (te leen bij SLG) is ontwikkeld met als doel kinderen spelenderwijs meer te leren over weidevogels en hun omgeving. In onderstaande handleiding wordt het doel van deze leskist behandeld. Ook wordt er verteld hoe de leskist ingezet kan worden, welke voorbereidingen nodig zijn, en bij welke opdrachten welke onderdelen uit de leskist nodig zijn. De opdrachten staan uitgewerkt in onderstaande bestanden.

3x4 2015 klasbezoek wv 008 e1616494676725

SchoolTV

Op schooltv​.nl zijn leuke filmpjes over weidevogels te vinden: 

 • De Kievit 2.37 min. Leeftijd: 7 – 12 jaar.
 • De Kievit 3.36 min. Leeftijd: 13 – 15 jaar.
 • De Tureluur 5.46 min. Leeftijd: 13 – 15 jaar.
 • De Grutto 1.17 min. Leeftijd: 13 – 18 jaar.

Dvd’s te leen

Onderstaande dvd’s zijn te leen bij SLG voor educatiedoeleinden. Neem hiervoor contact op met de coördinatoren van boerenlandvogelbescherming.

 • Weidevogelboerderijen. De aanpak van de St. Skalsumer Natuurbeheer met aandacht voor koeien en weidevogels, Vogelbescherming Nederland, 14 minuten.
 • GPS en Weidevogels. Brabants Landschappen film over het gebruik van gps bij het registreren en beschermen van weidevogels.
 • Het land van de patrijs. Een film van Mark Kapteijns over het project Vrienden van de patrijs’ uit Heeze-Leende
 • Nestbescherming voor weidevogels. Opgenomen in het Duivense broek met de weidevogelgroep Zevenaar, 19 minuten.
 • Mozaïek voor de Grutto. Een film in opdracht van Landschapsbeheer Nederland, natuurlijk Platteland Nederland en Vogelbescherming Nederland. Deze film laat u zien hoe de grutto leeft en hoe we deze fraaie vogels in Nederland kunnen helpen om hun jongen groot te brengen, 22 minuten.
 • Us Greidfugels, lit se net fleane, Onze weidevogels, laat ze niet verdwijnen.” Weidevogelinspiratiefilm uit Friesland met medewerking van Syb van der Ploeg, 14 minuten.
 • Mannen en eieren. Een film over 3 mannen die weidevogels beschermen in het Nationaal Landschap Laag Holland, 20 minuten.
 • Natuur dicht bij huis. Op het platteland, maar ook in onze eigen tuin gaat het aantal wilde planten en diersoorten (biodiversiteit) in een snel tempo achteruit. Door een extensief en natuurlijk beheer zullen veel soorten weer een nieuwe kans krijgen.
 • Onze weidevogels. Informatie en filmpjes over diverse weidevogels van de dvd Onze weidevogels’, zijn te bekijken op: www​.vogelinformatiecentrum​.nl

Aventoer by de boer’

Aventoer by de boer’ is een lesbrief voor bovenbouwleerlingen. Kinderen zien hoe bijzonder het landschap in Friesland is en ervaren zo hoe een boer werkt en door zijn werk het landschap mee in standhoudt en beheert. Kinderen gaan struinen over het boerenerf en in het veld. Deze lesbrief bovenbouw is via Groen Doen aangeboden aan de scholen in Friesland. De informatie is afkomstig van Kenig van de Greide”. Het pakket bestaat uit:

 • Lesbrief weidevogels Aventoer by de boer’. Hierin staat alle informatie die nodig is om dit programma uit te kunnen voeren. Vanuit hier wordt verwezen naar de volgende benodigdheden:
 • Kopieer- en werkblad Aventoer by de boer’
 • Quiz voor in de klas Aventoer by de boer’

En verder

 • Lespakket Weidevogelbeheer Erf- en weidevogels op de boerderij
  Lespakket met werkboek, lesboekje, excursie en creatieve afsluiting, natuur- en landschapsvereniging Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 • Wij=eidevogelen
  Geschikt voor basisonderwijs bovenbouw. Lesbrief over weidevogels, met verschillende vragen waaronder:
  • Waar leggen weidevogels hun eieren?
  • Welke kleur poot heeft de tureluur?
  • Welke snavel hoort bij welke vogel?