Ondersteuning Linkjes over gezond en veilig werken

Wil je graag nog meer kennis opdoen over veilig werken? Onderstaand een aantal suggesties voor verdere verdieping.

Stigas

Op de website van de brancheorganisatie Stigas staat veel informatie over veilig werken. Stigas is een kennisinstituut en beschikt over het certificaat voor arbodienstverleners. Op de website van Stigas vind je o.a. de Arbocatalogus, een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. 

De arbocatalogus is geschreven voor iedereen die werkt in de agrarische en groene sector. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk vind je hier oplossingen en aanbevelingen.

VBNE

De Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE) is een netwerkorganisatie die zich inzet voor het professioneel beheer van bos en natuur door. Voor onder andere informatie over Arbopraktijk kun je terecht op de website van VBNE.

Meer informatie over zoönosen

Een zoönose is een ziekte of infectie die overdraagbaar is van (gewervelde) dieren op mensen. Onderstaande links geven je meer informatie over de meest voorkomende zoönosen in Nederland.

Overige informatie

In de bos- en natuursector zijn veel en diverse groepen vrijwilligers actief. Ook melden zich steeds vaker de zogenaamde ‘eendaagse vrijwilligers’ en worden regelmatig evenementen georganiseerd waarbij de deelnemers in de natuur actief bezig zijn. Onderstaande rapporten maken onderscheid tussen deze groepen en beschrijven de risco's die vrijwilligers lopen tijdens hun werk. Ook vind je hier meer informatie over algemene wetgevingen rondom verschillende Veiligheid- en Gezondheidsaspecten.

Boerderij Ruimzicht Website 33 bron Marcel de Bont