Ondersteuning
Met je school de boom in

We bieden ondersteuning aan vrijwilligersgroepen die aan de slag gaan met kinderen in het landschap. Bijvoorbeeld tijdens de Natuurwerkdag, in het project ‘Met je school de boom’ of in de klas met educatiemateriaal over bijvoorbeeld weidevogels.