Ondersteuning Samenwerken 'Met je school de boom in'

Vrijwilligersgroepen

Bij het project Met je school de boom in’ werken we vanuit SLG samen met lokale zelfstandige vrijwilligersgroepen die het leuk vinden om enkele keren per jaar een schoolklas mee te laten werken op een van hun werklocaties.

De vrijwilligersgroepen zorgen voor de werklocatie en het begeleiden van de schoolkinderen tijdens de activiteit.

Terreineigenaren

De werklocaties variëren en kunnen op grond van particulieren of boeren liggen, maar ook op grond van terreinbeherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kastelen.

NME

In de meeste regio’s werken we samen met de lokale NME (natuur- en milieueducatie) centra. De activiteiten van Met je school de boom in’, worden door de lokale NME opgenomen in hun jaarprogramma voor de scholen in de omgeving. Op die manier bereiken we veel basisscholen met het aanbod. De NME onderhoudt de contacten met de scholen, waardoor dit de vrijwilligersgroep ontzorgt.

Heb je interesse in dit project?

Veel schoolkinderen komen maar weinig buiten, SLG wil daar verandering in brengen. Even een dagje uitwaaien, op ladders klimmen, takken slepen of een takkenhoop maken. Kortom, lekker bezig zijn in de natuur. Lijkt jou dat ook wel wat?

Neem contact met ons op!