Ondersteuning Verzekeringen

Het gebeurt gelukkig heel weinig, maar het kan voorkomen dat je als vrijwilliger letsel of schade toebrengt of oploopt tijdens het vrijwilligerswerk. In dat geval zijn er bij de gemeenten en bij SLG verzekeringen waar aanspraak op gemaakt kan worden. De verzekering van SLG is vooral voor de grote schadeclaims en ongevallen. Dit heeft onder andere te maken met de voorwaarden en het eigen risico. Om hier een beroep op te kunnen doen, moet de vrijwilligersgroep ondersteund worden door SLG.

Gemeentelijke verzekering

Vrijwilligersgroepen kunnen aanspraak maken op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Alle gemeenten in Gelderland hebben een vrijwilligersverzekering, alleen verschilt het per gemeente hoe er aanspraak op kan worden gemaakt. Informeer hierover bij het gemeentelijke aanspreekpunt.

Aansprakelijkheidsverzekering SLG

Een aansprakelijkheidsverzekering voor medewerkers van SLG, deelnemers aan acties van SLG en voor alle tot groeperingen behorende personen, die al dan niet onder leiding, coördinatie, auspiciën, of hoe ook genaamd, inspannen voor werkzaamheden op het gebied van landschapsbeheer, behoud en onderhoud in het algemeen, zoals in de statuten van SLG omschreven, anders dan beroepsmatig, zulks ongeacht eventuele ge- of verbondenheid met/​aan SLG, zowel in juridische als organisatorische zin, dan wel anderszins. De polis is te allen tijde leidend.

Collectieve ongevallenverzekering

Een collectieve ongevallenverzekering voor bestuursleden en medewerkers van SLG, deelnemers aan acties en werkzaamheden van SLG, alsmede alle tot groeperingen behorende personen, ongeacht de rechtsvorm van de groeperingen, die zich al dan niet onder leiding, coördinatie of hoe ook genaamd, inspannen voor werkzaamheden op het gebied van landschapsbeheer, ‑behoud en – onderhoud in de ruimste zin van het woord, anders dan beroepsmatig, zulks ongeacht eventuele ge- over verbondenheid met/​aan SLG, zowel in juridische als organisatorische opzicht dan wel anderszins en mits de personen niet ouder dan 75 jaar zijn. De collectieve ongevallenverzekering is uitsluitend van kracht tijdens werkzaamheden ten behoeve van SLG. Hieronder is mede begrepen het rechtstreeks gaan van huis naar de plaats van deze werkzaamheden en terug, mits dit plaatsvindt binnen de daarvoor normaal benodigde tijdsduur. De polis is te allen tijde leidend.

Wat zijn de stappen?

  1. In eerste instantie val je terug op je eigen aansprakelijkheidsverzekering en/​of collectieve ongevallenverzekering. Wij wijzen je er voor de volledigheid op dat het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering een wettelijke plicht is.
  2. In tweede instantie val je terug op de aansprakelijkheidsverzekering en/​of collectieve ongevallenverzekering voor vrijwilligers die jouw gemeente heeft afgesloten. Kijk op de website van de betreffende gemeente of neem contact op met de gemeente.
  3. In derde instantie val je terug op de aansprakelijkheidsverzekering en/​of collectieve ongevallenverzekering die SLG heeft afgesloten.
Handschoenen 1