Ondersteuning Vrijwilligersadviesraad

De Vrijwilligersadviesraad ondersteunt ons bij het opstellen en uitvoeren van ons vrijwilligersbeleid. De Vrijwilligersadviesraad bestaat uit 12 vaste leden en is samengesteld uit de diverse soorten vrijwilligersgroepen die door ons ondersteund worden. Er zijn vele vrijwilligersgroepen die gebruik maken van onze adviezen en faciliteiten. De leden van de Vrijwilligersadviesraad worden door de directeur-bestuurder van SLG aangezocht en worden telkens benoemd voor een periode van 2 jaar.

Klankbord

De Vrijwilligersadviesraad vormt het klankbord voor de directeur-bestuurder van SLG. De Vrijwilligersadviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het te volgen en uit te voeren vrijwilligersbeleid. Eén lid van de raad van toezicht van SLG wordt op voordracht van de Vrijwilligersadviesraad benoemd. Op dit moment is José Blom op voordracht van de Vrijwilligersadviesraad lid van de raad van toezicht van SLG.

Bijeenkomsten en gesprekspunten

De Vrijwilligersadviesraad komt twee keer per jaar bij elkaar, waarvan één keer in combinatie met een werkbezoek. De overleggen worden door SLG georganiseerd. Enerzijds informeert SLG over ontwikkelingen en legt zij vragen voor. Anderzijds informeren de leden over de werkpraktijk en geven zij adviezen. De leden horen ook van elkaar wat er zoals speelt en krijgen een overall beeld van het vrijwilligerswerk. Doordat kennis en ervaringen gedeeld worden, zijn de overleggen leerzaam en inspirerend voor zowel SLG als de leden van de Vrijwilligersadviesraad. Na ieder overleg worden de belangrijkste gesprekspunten in de nieuwsmail voor vrijwilligers opgenomen.

Samenstelling vrijwilligersadviesraad:

  • Bart Klootwijk – voorzitter (werkveld landschapsmonitoring en werkveld landschapsbeheer Achterhoek en Liemers)
  • Jacqueline van Rooij (werkveld Hoogstambrigades)
  • Rieny Putmans (werkveld landschapsbeheer Achterhoek en Liemers)
  • Albert Smit (werkveld landschapsbeheer Vallei en Veluwe)
  • John Heemskerk (werkveld landschapsbeheer Rivierengebied)
  • Corien Wessel (werkveld Klompenpaden)
  • -vacature- (werkveld Landgoed- en buitenplaatswerkgroepen)
  • Jordy Houkes (werkveld patrijzenmonitoring)
  • -vacature- (werkveld voedselbossen en permacultuur)

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over de vrijwilligersadviesraad en/of over het vrijwilligersbeleid van SLG kun je contact opnemen met Arjan Vriend, directeur-bestuurder van SLG.

Neem contact op