Knotbomen Willem van Leuveren Hoeverveldpad

Over ons Maak kennis met SLG

Wij zijn verknocht aan het landschap van Gelderland! Daarom willen we het landschap met heggen, boomgaarden, dijken, akkers, beekjes en boerenerven behouden én herstellen. We bereiken meer door dat samen met anderen te doen. Help ons mee het karakteristieke landschap te herstellen.

We gaan naar de dorpen toe, maken mensen bewust van hun landschap en waarom het zo karakteristiek is. We adviseren bewoners van het buitengebied bij de aanplant van inheemse bomen en struiken op hun erf. We stimuleren dorpsbewoners om aan de slag te gaan met hun landschap. Met cursussen en bijeenkomsten zorgen we voor de juiste kennis bij vrijwilligers. We lenen hen gereedschap uit voor het onderhoud van kleine landschapselementen.

Onze mensen

 • Fotos collegas RB1

  Ruud Borkes

  Projectleider-senior adviseur

 • JORI

  Jolanda Ritter

  Coördinator vrijwilligerswerk

 • Fotos collegas RJ

  Robbert-Jan Jonker

  Projectmedewerker-adviseur

 • DK

  Dagmar Kroezen

  Projectleider-senior adviseur

Raad van toezicht 

Sinds 2016 hebben wij een raad van toezicht, deze bestaat uit 5 personen. Eén van de leden is benoemd op voordracht van de Vrijwilligersadviesraad. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor het houden van toezicht. Bekijk de leden van de raad van toezicht.

Samenwerkingspartners

SLG is een intermediaire organisatie. Dat betekent dat wij vaak werken in opdracht van een gemeente. Wij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband LandschappenNL. Zij behartigt onze belangen en die van de andere provinciale stichtingen Landschapsbeheer en de provinciale Landschappen op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

logo nationale postcode loterij

SLG is partner van de Nationale Postcode Loterij. Jaarlijks ontvangen wij een financiële bijdrage. Dankzij deze financiële bijdrage kunnen wij verschillende van onze projecten meefinancieren. 

logo provincie gelderland

Ondersteuning van vrijwilligers doen wij in opdracht van de provincie Gelderland. De provinciale subsidie stelt ons in staat het vrijwilligerswerk in het landschap bestendig te faciliteren en ondersteunen, o.a. met gereedschappen, cursussen en informatie.

Aan de slag in jouw gemeente

Heel Gelderland is ons even lief. Wij zetten ons in voor het landschap en de biodiversiteit in alle regio’s: van het Rivierengebied tot de Achterhoek en de Veluwe. In iedere Gelderse gemeente hebben wij activiteiten, ook bij jou in de buurt.

Doe je mee?