Ambassadeur apeldoorn Ruud

Portret Ambassadeur praktijknetwerk Apeldoorn

Naam Naam

Ruud van der Plank

Woonplaats Woonplaats

Klarenbeek

Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein

Sinds 2011

Oppervlakte eigen terrein Oppervlakte eigen terrein

15.000 m2 in eigendom, 8.500 m2 in bruikleen

Trots op Trots op

Het combineren van een hobbymatige paardenhouderij met inzet op versterking van natuur en landschap op onze percelen.

Dag van Open Erf op 25 mei

Deze ambassadeur doet mee aan de Dag van het Open Erf op zaterdag 25 mei. Laat je inspireren over biodiversiteit. Kom je ook?

  • Hoe laat: 14:00 – 17:00 uur
  • Wat is er te zien op het erf: een diversiteit aan maatregelen en landschapselementen: onder andere bossages, houtsingels, hagen, (beginnend) kruidenrijk grasland, een poel
  • Bijzonderheden: Rondleiding rond de diverse percelen van circa half uur, inclusief de naast gelegen botanische siertuin (ingericht met oog voor biodiversiteit)
  • Aanmelden: meld je vooraf aan bij de ambassadeur, dan stuurt de ambassadeur je het adres van de locatie.

Gebied Beekbergsebroek

Steevast wierp een reegeit jarenlang haar kalfjes in ons hooiland, hetgeen overigens de afgelopen paar jaar helaas niet meer het geval is. Meer recente positieve wapenfeiten zijn de spontane opkomst van de wespenorchis op meerdere plaatsen nabij onze paddocks voor de paarden (2020) en de terugkeer van de ringslang op onze percelen (2021); dit zijn de eerste waarnemingen in het Beekbergsebroek gebied, waarin onze percelen zijn gelegen. De Beekbergsebroek ligt aan de voet van de Veluwe. In dit gebied ligt het natuurontwikkelingsgebied het Beekbergerwoud, waar tot eind 19e eeuw het laatste oerbos van Nederland heeft gestaan. Onze percelen liggen hier op een steenworp afstand vandaan, aan het Apeldoorns Kanaal.

Ambassadeur Apeldoorn erf met opstallen

Landschapsplan

Het Apeldoorns Kanaal vormt een groenblauwe verbindingszone die dwars door Apeldoorn het zuiden en noorden van Apeldoorn met elkaar verbindt. Vermoedelijk heeft ook de ringslang onze percelen via deze verbinding weten te bereiken. Onze percelen hebben een robuuste verscheidenheid aan bosschages, houtsingels, hagen, ruigtes, grasland, maar ook aan water en zandoppervlak (paddocks). Die ruige verscheidenheid vormt een prachtige symbiose met het terrein van onze buren (circa 0,5 hectare) die hobbymatig een insectenvriendelijke botanische siertuin exploiteren.

Ambassadeur Apeldoorn poel


De groencontouren van al deze gronden zijn gebaseerd op een gezamenlijk tot stand gekomen landschapsplan. Dit samenhangend geheel van terreinen (circa 6 hectare) bestaan uit onze percelen in eigendom en in bruikleen, het perceel van de buren aansluitend op een landelijk toegangsweggetje met oude laanbeplanting, de kanaalzone met robuust groen (zo’n 2 hectare) en een ecologisch waardevol kanaalbosje van circa 0,5 hectare aansluitend op onze bruikleengronden.

Belang van behoud

De potenties voor biodiversiteit van dit terrein zijn groot. Helaas is het Beekbergsebroek gebied al jarenlang een speelbal voor allerhande ruimtelijke claims. Een grootschalig bedrijventerrein in het gebied is in het verleden afgeblazen, maar de gemeente heeft de betreffende verworven strategisch gelegen gronden ‑ten zuiden van de stad Apeldoorn- immer in eigendom gehouden. Deze gronden zijn nu op het oog om in te zetten voor woningbouw. Juist onder druk van nieuwe ruimtelijke claims is het zo van belang dat de particuliere groene parels in het landelijk gebied behouden blijven en dat er zo mogelijk ook in planologisch opzicht meer betekenis aan toekomt.

Wat zou je graag willen leren en/​of delen?

Ik zie het als een mooie kans om kennis en ervaring over biodiversiteit op particuliere terreinen met elkaar te delen. En ik wil mijn steentje daaraan graag bijdragen.

Ambassadeur Apeldoorn Bruikleenpercelen
Ambassadeur Apeldoorn Insectenhotel

Contact opnemen?

Neem contact op met deze ambassadeur.

Contact