SLG foto 5 portret PN Barneveld

Portret Ambassadeur praktijknetwerk Barneveld

Naam Naam

Kris Nootenboom

Woonplaats Woonplaats

Nijkerk

Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein

Sinds 2019

Oppervlakte eigen terrein Oppervlakte eigen terrein

1 hectare

Trots op Trots op

Bloeiboog, toename aantal bestuivende insecten en vogels, bijenteelt

Ons terrein

Na enkele omzwervingen zijn mijn man en ik in 2019 neergestreken in buurtschap Appel. Ons terrein was door de voormalige eigenaren met name ingericht voor het houden van paarden en de uitoefening van de paardensport. Hoewel we direct verliefd waren op de woning, zagen we in de paddock en manegebak, de grote stapmolen en het (deels verdichte) weiland – allen met weinig tot geen (bodem)leven – mogelijkheden om te vergroenen en de biodiversiteit te verbeteren. Onze dromen in deze zijn groot, maar we ondernemen stapsgewijs weloverwogen acties om deze te verwezenlijken.

Eten uit de achtertuin

Allereerst hebben we enkele relatief kleinschalige projecten’ op ons genomen, waaronder het planten van hoogstamfruitbomen en notenbomen, het verbouwen van groenten, kruiden en specerijen, het realiseren van een bijenstal en het maken van compost (inclusief wormenhotel). De oogst is nu dermate rijk dat we geregeld heerlijke gerechten bereiden met ingrediënten die we zelf hebben geoogst en geplukt.

Pn Barneveld

Inspannen voor bestuivers

Dat is nodig, want het gaat niet goed met zowel gewervelde bestuivers (zoals vogels en vleermuizen) als ongewervelden bestuivers (zoals vlinders, (honing)bijen en kevers). Alarmerend, omdat diersoorten verloren gaan en de zaadzetting en vruchtvorming van veel planten afhankelijk is van bestuivers: maar liefst ruim 75% van de voedselgewassen en ruim 85% van de wilde planten. Bestuivers zijn daarom een onmisbare schakel in de natuur.

Ook andere dieren vormen een cruciaal onderdeel van ons lokale ecosysteem. Hoe meer leven, des te groter de kans op een natuurlijk evenwicht. Vogels houden het aantal schadelijke rupsen in toom. Egels zorgen voor meer bodemleven en eten graag hapklare zachte hapjes zoals slakken. De uilen en roofvogels voorkomen muizenplagen.

PN Barneveld

Gevarieerd aanbod en nest- en schuilgelegenheid

We spannen ons in om de wereld voor bestuivers en andere dieren minder vijandig te maken:

  • Ons terrein is voorzien van nestel- en schuilgelegenheid voor bestuivers (zoals (wilde) bijen en vlinders), vogels (zoals zwaluwen en uilen), kleine zoogdieren (zoals vleermuizen, egels, eekhoorns en hazen) en amfibieën (zoals kikkers, padden en salamanders).
  • Daarnaast zorgen we met een gevarieerd aanbod aan planten voor voedselbronnen. We hebben ons verdiept in de bloeiboog zodat de vlinders, wilde bijen, honingbijen en andere vliegende insecten door een uitgekiende aanplant van drachtplanten en waardplanten voorzien zijn van nectar en stuifmeel. Zaden en bessen trekken verder vogels aan.
  • Mijn man en ik hebben beiden de imkercursus gevolgd, zodat we weten hoe honingbijen gezond blijven, en we de bijenpopulatie beter kunnen beschermen tegen bedreigende ziekten en plagen.
  • Om lichthinder voor vleermuizen te voorkomen is donker bij ons het uitgangspunt. Lampen staan buiten alleen daar waar echt noodzakelijk en gaan enkel aan als dit echt nodig is.
  • Op ons terrein gebruiken we geen schadelijke bestrijdingsmiddelen.
Pn Barneveld

Realisatie van een mini-voedselbos

Onlangs hebben we ons ontwerp voor een mini-voedselbos gerealiseerd. Een voedselbos steunt op enkele belangrijke pijlers: eetbare, doorlevende en multifunctionele planten, biodiversiteit, polycultuur, samenwerken met de natuur en het zoveel mogelijk stimuleren van bodemleven. We kozen bewust voor zoveel mogelijk eetbare soorten die ons klimaat zouden kunnen doorstaan. De aanleg pakken we gefaseerd op. We werken met het systeem van de negen groeilagen, van hoge bomen naar kruidlaag tot aan waterplanten en fungi, zodat een grote diversiteit aan planten ontstaat. De realisatie van het voedselbos zien we echt als een verrijking voor de natuur, de biodiversiteit, het landschap en onze voedselproductie. Het voedselbos zorgt voor meer en kwalitatief betere plekken waar planten en dieren kunnen leven.

Zonder water geen leven

Water brengt niet alleen leven, maar lokt ook aan: vogels, kikkers, padden, salamanders en allerlei insecten (zoals libellen) komen erop af. We hebben het geluk dat de Appelse beek zich langs ons terrein slingert, maar deze valt in de zomer droog. Voor nu bieden een bijenkroeg met eetbare waterplanten, waterschalen voor de vogels, regentonnen, een natuurlijke zwemvijver en een paddenpoel uitkomst. Om meer water op te kunnen vangen, en een eetbare moeras- en waterzone te creëren waar mede amfibieën en libellen zich thuis zullen voelen, leggen we komend jaar een vijver aan.

Wat zou je graag willen leren en/​of delen?

Educate yourself, teach other”, zei Bill Mollison, de grondlegger van permacultuur. En daar sluiten we ons bij aan. De biodiversiteit in Nederland holt nog steeds achteruit, dus graag willen we een grote beweging voor de natuur helpen aanjagen. Enerzijds door zelf in actie te komen en anderzijds door anderen te inspireren in beweging te komen. Daarnaast is samenwerking een sleutel tot succes. Gezamenlijke inspanningen kunnen de bijdrage aan de biodiversiteit vergroten dan wel versnellen. Iedereen kan en is nodig om het verschil te maken.

Het ontwerpen, realiseren en beheren van natuurlijke systemen vraagt om kennis en vaardigheden op tal van onderwerpen. Het is een spannende ontdekkingsreis. En dan, als het is gelukt, is de voldoening groot.

Dus doe met ons mee! Wil je weten wat jij zelf voor de biodiversiteit kan doen? Heb je een vraag of behoefte aan voorlichting? Wil je met gelijkgestemden kijken hoe we nog meer kunnen bijdragen? Of zoek je een plek waar je de handen uit de mouwen kan steken in de natuur? Neem dan zeker contact op.

Contact opnemen?

Neem contact op met deze ambassadeur.

Contact