Foto bij persbericht lage resolutie Berg en Dal

Portret Ambassadeur praktijknetwerk Berg en Dal

 Naam  Naam

Eric en Laura Fleuren

Woonplaats Woonplaats

Groesbeek

Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein

Sinds 2016

Oppervlakte eigen terrein Oppervlakte eigen terrein

Ruim 5 hectare

Trots op Trots op

Rossel Collectie Boomgaard. Ons terrein is aangewezen als één van de slechts zeven focusgebieden voor de patrijs in het Rivierenland.

Dag van Open Erf op 25 mei

Deze ambassadeur doet mee aan de Dag van het Open Erf op zaterdag 25 mei. Laat je inspireren over biodiversiteit! Kom je ook?

  • Hoe laat: rondleidingen om 13.30 en om 15.00 uur.
  • Wat is er te zien op het erf: Eric en Laura laten zien welke maatregelen ze hebben genomen om de biodiversiteit te vergroten: vleermuiswinterverblijf, insectenhotel, muizenruiters, keverbanken en bloemblokken voor patrijzen, Rossel Collectieboomgaard met 92 verschillende zeldzame hoogstamfruitbomen, kruidenrijke graanakkers met zeldzame graansoorten en akkerkruiden.
  • Wat is er te doen: als je het leuk vindt om eens een keertje mee te doen om te kijken of vrijwilligerswerk iets voor jou is, dan ben je in de ochtend van harte welkom! Van 9.00 tot 12.00 uur zijn vrijwilligers van Biodiversiteitswerkgroep Landgoed Buitengewoon en de Hoogstambrigade aan het werk en snoeien kersen- en pruimenbomen. Je kunt dan kijken of vrijwilligerswerk iets voor jou is.
  • Kijk ook op de website van Landgoed Buitengewoon (online vanaf 25 mei)
  • Aanmelden: meld je vooraf aan bij de ambassadeur, dan stuurt de ambassadeur je het adres van de locatie.

Wij wonen met ons gezin als zesde generatie in een wederopbouwboerderij op de flank van de stuwwal. Omdat we graag ons steentje bij wilden dragen aan het verbeteren van de biodiversiteit in onze omgeving, hebben we in 2016 de hulp ingeroepen van SLG. Het door Saskia Bemer van SLG gemaakte inrichtingsplan vormde een eerste aanzet om ons terrein (dat destijds vooral uit grasland bestond) te verbeteren en te verfraaien. Sindsdien zijn we bezig om ons land om te vormen naar een oase van biodiversiteit, waarbij het faciliteren en ondersteunen van met name de zogenaamde Rode Lijst soorten ons voornaamste doel is. 

Ambassadeur Berg en dal bloemen

Rossel Collectie Boomgaard

We zijn vooral trots op de Rossel Collectie Boomgaard bestaande uit 92 verschillende bijzondere en zeldzame oude hoogstamfruitrassen, waarvan het meerendeel afkomstig is uit de collectie van de bekende pomoloog en hoogstamfruit specialist Hennie Rossel. Het idee daarvoor hebben we op de website van SLG gevonden.

Gouden Mispel

Op 15 december 2023 ontvingen Laura en Eric de Gouden Mispel Voor de aanleg en het onderhoud van een meer dan behaaglijk landschap waar biodiversiteit en cultuurhistorie hoogtij vieren”. Zie nieuwsbericht.

Struweelhagen

Naast de boomgaard hebben we nog veel meer landschapselementen toegevoegd. Zo is ons terrein inmiddels omzoomd door meer dan twee kilometer aan struweelhagen vol voedsel en nestgelegenheid voor allerlei vogels en kleine zoogdieren. Het is de bedoeling dat deze struweelhagen uiteindelijk allemaal vlechtheggen worden. Er zijn solitaire bomen aangeplant, waaronder lindes, eiken, kastanjes en walnoten. Ons grasland wordt steeds kruiden- en bloemrijker.
We hebben een voedselbosrand (ofwel een groene snelweg richting Nederrijkswald), een geriefhout- ofwel hakhoutbosje en honderden meters aan takkenrillen aangelegd. Verder zijn er nestkasten geplaatst voor allerlei vogels waaronder de kerkuil, de steenuil en de torenvalk.
Speciaal voor de patrijzen op ons terrein zijn er bloemblokken, keverbanken en kruidenrijke akkers aangelegd en laten we bijvoorbeeld winterstoppels op de akker staan, zoals ook is toegepast in het Partridgeproject.
In 2022 is er een enorm insectenhotel gebouwd en in 2023 hebben we een vleermuis winterverblijf gerealiseerd in een voormalige mestkelder.

Met hulp van de bekende heggen- en wallenspecialist Jef Gielen, hebben we de historische houtwallen die oorspronkelijk om onze percelen hebben gelegen hersteld en deels nieuwe houtwallen aangelegd.

Wij vinden het erg bijzonder om te zien dat de natuur zich direct herstelt als je ook maar iets aanlegt. De torenvalk nestkast werd bijvoorbeeld al binnen een paar dagen bewoond! Ons terrein is aangewezen als één van de slechts zeven focusgebieden voor de patrijs in het Rivierenland daar zijn we trots op.

Ambassadeur Berg en Dal akker met bloemen

We bruisen nog steeds van de plannen. Dankzij een gulle donatie hebben we recent een enorme poel/​vijver kunnen aanleggen!
We zijn druk doende om onze schuur geschikt te maken als educatiecentrum waar bijvoorbeeld scholen kosteloos gebruik van kunnen maken. Verder staat er nog een zwaluwtil op onze verlanglijst.

We hebben inmiddels een vrijwilligersgroep opgezet en een Hoogstambrigade opgericht. Deze stond hoog op onze prioriteitenlijst. Het is immers van groot belang dat de Rossel Collectieboomgaard zo goed mogelijk wordt onderhouden, zodat het genetisch materiaal van de zeldzame oude fruitrassen voor de toekomst behouden blijft.

We doen op alle mogelijke manieren onze uiterste best om andere mensen te enthousiasmeren en te laten participeren bij ons doel de biodiversiteit in onze omgeving te verbeteren. Het doel is om samen kennis en enthousiasme te delen. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen!

Contact opnemen?

Ben je geïnspireerd? Neem contact op met deze ambassadeurs.

Contact