Ambassadeur bronckhorst Profielfoto Bert 1

Portret Ambassadeur praktijknetwerk Bronckhorst

Naam Naam

Bert Wisselink

Woonplaats Woonplaats

Toldijk

Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein

Vanaf 1982

Oppervlakte eigen terrein Oppervlakte eigen terrein

1,6 ha

Trots op Trots op

Diverse aanplant vanaf begin en daarmee hebben we een opvallende plek (parel) tussen de groene weilanden van de omliggende veehouders gecreëerd.

Dag van Open Erf op 25 mei

Deze ambassadeur doet mee aan de Dag van het Open Erf op zaterdag 25 mei. Laat je inspireren over biodiversiteit! Kom je ook?

  • Hoe laat: 10:00 – 14:00 uur
  • Wat is er te zien op het erf: vogelbos, bloemenweide in ontwikkeling, diverse borders, boomgaard, moestuin (zie verder het portret)
  • Aanmelden: meld je vooraf aan bij de ambassadeur, dan stuurt de ambassadeur je het adres van de locatie.

Bert bewoont met zijn partner vanaf 1982 de helft van een voormalige boerderij. Waar bij de aankoop destijds nauwelijks begroeiing rond de boerderij aanwezig was, heeft hij in de loop der jaren diverse windsingels, fruitbomen, vrijstaande bomen en heggen, etc. aangeplant. Ook is 20 jaar geleden een aangrenzend perceel bos van 0,6 ha aangekocht en opnieuw ingeplant als vogelbos; binnenkort komt daar nog 0,6 ha bij. Inmiddels is afscheid genomen van de dieren (schapen en koeien) en wil hij nog meer werk maken van biodiversiteit.

De Grote Beek

Grenzend aan het perceel stroomt de Grote Beek die ontspringt in de Heidenhoekse Vloed in Halle en uitstroomt op de IJssel. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft deze beek als ecologische verbindingszone aangemerkt en hier in de afgelopen jaren invulling aan gegeven door onder andere de oevers glooiend te maken, een grote poel te graven, vistrappen aan te leggen en een vriendelijker maaibeleid te hanteren. Inmiddels heeft dit bijvoorbeeld geleid tot de terugkeer van de bever, die afgelopen jaar enkele keren is gesignaleerd. Dankzij het gewijzigde maaibeleid is er ook een toename te zien van vlinders, meerkoeten, zilverreigers, etc.

Het bosperceel

Omdat het bosperceel veel vruchtdragende bomen telt is dit een walhalla voor vogels. Met behulp van verschillende nestkasten in het bos en op het erf zien we jaarlijks veel grote bonte spechten en groene spechten, torenvalken en tal van kleinere vogelsoorten. Er zitten al 30 jaar steenuilen in de kast en de kerkuilen vliegen er ook maar hebben nog niet genesteld in de kast. In de open schuren bij huis wemelt het in voorjaar en zomer van de zwaluwen. Ook de vleermuizen gedijen goed op het terrein. Elk jaar zijn er reeën in het bos en aangrenzende weilanden te signaleren en is het stukje bos inmiddels bijna vaste plek voor de geboorte van jonge reekalfjes. Sinds vorig jaar heeft ook de das zijn intrede gedaan.

Hoogstamboomgaard Bronckhorst

Het weiland

Tot vorig jaar hebben er altijd enkele koeien (Galloways resp. Herefords) en Drentse heideschapen gelopen op het terrein. Vanwege meer tijd door pensionering en daarmee de mogelijkheid om op pad te kunnen, kiest Bert ervoor om geen vee meer te houden en invulling te geven aan nog meer biodiversiteit op zijn perceel. Dat doet hij door bijvoorbeeld de bestaande boomgaard uit te breiden, een deel van het weiland te beplanten/​in te zaaien met bij- en vlindervriendelijke vaste planten en bloemen. Het overige weiland wordt verschraald en nog maar één of twee keer per jaar gemaaid. Met name het omvormen van het weiland tot een terrein met een zo groot mogelijke biodiversiteit is nog een puzzel waar Bert de adviezen van de SLG en andere ambassadeurs goed kunnen gebruiken.

weiland

Wat zou je graag willen leren en/​of delen?

Mijn motivatie voor het ambassadeurschap is gelegen in het inspireren van gelijkgestemde bewoners in het buitengebied om het landschap aantrekkelijker te maken voor zowel de mens als voor de dierenwereld. Verder hoop ik ook veel inspiratie op te doen van anderen.

Geïnspireerd geraakt?

Neem contact op met deze ambassadeur.

Contact