Hero foto Rita Schoonman2

Portret Ambassadeur praktijknetwerk Brummen

Naam Naam

Rita Schoonman

Woonplaats Woonplaats

Brummen

Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein

23 jaar

Oppervlakte eigen terrein Oppervlakte eigen terrein

2 hectare

Trots op Trots op

De gelegde heg met de rillen. Het huidige evenwicht, grote diversiteit aan bomen, planten en kruiden. Het voedselbosje.

Dag van Open Erf op 25 mei

Deze ambassadeur doet mee aan de Dag van het Open Erf op zaterdag 25 mei. Laat je inspireren over biodiversiteit! Kom je ook?

  • Hoe laat: 11.0016.00 uur
  • Wat is er te zien en te doen op het erf: Gelegde heg. Medicijnwiel. Diverse proefveldjes. Grote bloementuin. De Heg- en haagwerkgroep Brummen is aan het werk met een gelegde heg en geeft uitleg over hun werkzaamheden en expertise.
    Rondleiding om 11.00 uur en om 14.00 uur.
  • Aanmelden: meld je vooraf aan bij de ambassadeur, dan stuurt de ambassadeur je het adres van de locatie.

Jong begonnen

Ik ben van jongs af aan bezig met natuur, met groen, met planten en dieren. Opgegroeid als boerendochter in Brummen beleefde ik de seizoenen en bewoog ik mee. Daarna naar het westen om te studeren. Als natuurgeneeskundige ben ik al 40 jaar bezig met natuurlijke gezondheid en vitaliteit.
Ik heb onderweg veel geleerd door simpelweg te zien wat er is. Ook tijdens reizen naar Peru en Zuid-Afrika, met andere natuur en een meer traditionele beleving dan hier, leerde ik over de kracht van de verbinding tussen mens en natuur. En heb ik nog meer geleerd te denken vanuit natuur en afstand en minder vanuit, bijvoorbeeld, productiewaarde. Dat nam ik mee naar huis.

Zoeken naar balans

Biodiversiteit wordt soms gepresenteerd als een doel in de toekomst, als een gewenste eindsituatie met een setje eisen waaraan we moeten voldoen. Maar biodiversiteit is mijns inziens vooral een proces, een constante zoektocht naar een steeds betere groene balans. Toen we 22 jaar geleden met ons gezin in Brummen kwamen wonen waren er vooral veel mestgeuren, vliegen en muggen vanwege een voormalige varkenshouderij. De dag startte met de vliegenklapper. Het groen was uit balans.

Takkenril

Ergens beginnen

Hoe moesten we beginnen? We hebben eerst een flinke hap van het weiland afgesnoept voor een tuin. We hebben een meidoornhaag geplant langs het weiland in plaats van prikkeldraad. We zijn gestopt met kunstmest, met bestrijdingsmiddelen en met preventieve ontworming van de schapen. Dat laatste om vergiftiging van de grond tegen te gaan. We hebben extra groensingels aangelegd, leggen het snoeihout in bundels bij elkaar in plaats van ze te verbranden en ga zo maar door. De paddenpoel in de wei en de vijver in de tuin trokken nieuwe insecten en nieuwe vogels. De gelegde meidoornhaag leverde nieuwe nestmogelijkheden. De gesnoeide takkenbossen in de wei zorgden voor voer en veiligheid voor de vogels.

Schapen

Leren

Biodiversiteit was toentertijd nog niet zo’n groot item. Maar door zorgvuldig te observeren, te experimenteren, te lezen, te onderzoeken kwamen we vanzelf steeds meer in de ban van de biodiversiteit. Ieder jaar weer anders. Ieder jaar nieuwe soorten torretjes, vlinders, bijen, vogels en andere dieren. Door veelheid aan planten en bomen, geplant en vanzelf gekomen, er is rond ons huis een nieuw ecologisch evenwicht ontstaan. Wat een rijkdom.

Weide PN Brummen

Biodiversiteit; de magie van het ontdekken

Zorgelijke fronsen, schuldbewuste blikken of ontwijkende bewegingen. Naast interesse laten mensen ook dat vaak zien als ik ze vertel over het netwerk Biodiversiteit voor buitenlui. Zorgelijk omdat iedereen weet dat het niet goed gaat met de biodiversiteit. Schuldbewust omdat men vaak het idee heeft meer te moeten doen maar overal hoort dat dat niet genoeg is. En ontwijkend omdat het onderwerp ongrijpbaar groot lijkt voor gewone mensen en men de neiging heeft om het over te laten aan de natuurspecialisten. En ja, het is ook een groot onderwerp.

Natuurbewustzijn

Gelukkig ontstaat er hoe langer hoe meer natuurbewustzijn. Over het belang van verbinding en symbiose met de natuur. Over de veelomvattendheid en impact van biodiversiteit. In allerlei bewegingen, verenigingen en organisaties ontstaat er grotere betrokkenheid. En ervaren mensen plezier en voldoening om er mee bezig te zijn. Ik ben blij met dat groeiende groene bewustzijn en lever graag mijn bijdrage. Want er is nog veel winst te halen.

Motivatie ambassadeurschap

Natuur wordt niet gemaakt door mensen. Natuur kent eigen regels, volgt een eigen cadans. We kunnen alleen bijdragen aan goede voorwaarden. Biodiversiteit ontwikkel je door te kijken, te onderzoeken, het gesprek aan te gaan en de eigen cadans van natuur te volgen. Biodiversiteit ontwikkel je door zelf het avontuur van de ontdekking aan te gaan. In die magie ligt mijn motivatie om dit netwerk in de gemeente Brummen te faciliteren.

Die magie kunnen we vormgeven door kennis te delen, ervaring uit te wisselen, elkaar te inspireren, krachten te bundelen, met elkaar mee te denken, mooie plekken te laten zien en lastige casussen op te lossen. Praktisch en binnen de eigen mogelijkheden.

Geïnspireerd geraakt?

Neem contact op met deze ambassadeur.

Mail