Portret Buren

Portret Ambassadeur praktijknetwerk Buren

Naam Naam

Mary-Ann Arentz en Robert Kuipers

Woonplaats Woonplaats

Rijswijk (Gld)

Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein

15 jaar

Oppervlakte eigen terrein Oppervlakte eigen terrein

18.000 m2

Trots op Trots op

Houtsingels, poel, hoogstamboomgaard, moestuin, kruidentuin, heggen, hagen, vogels, insecten en zoogdieren.

Ons terrein bestond toen we er kwamen wonen voor 95% uit grasland. Inmiddels zijn er houtsingels, een poel, een hoogstamboomgaard, een moestuin, een kruidentuin, heggen en hagen en wonen er, naast wijzelf en onze huisdieren, allerhande vogels, insecten en zoogdieren. Mary-Ann en Robert vinden het leuk om mensen te ontvangen en te vertellen over hun erf en hoe zij proberen bij te dragen aan een betere biodiversiteit (en hoe je dat doet met zijn tweeën, naast je overige werkzaamheden). Zij wonen waar het Amsterdam-Rijnkanaal de Lek kruist, in een bosrijke oase aan de rand van weidevogelgebied.

Het erf

De Zandberg ligt, zoals de naam al doet vermoeden, op zandgrond. Het is een opgestuwde zandhoop in een zee van rivierklei. Op het erf staat het woonhuis en de stal met daar om heen de boomgaard, moestuin, kruidentuin, siertuin, geiten- en bijenweide. Het erf en de verschillende onderdelen worden begrensd door houtsingels en heggen en hagen. Het erf herbergt een kleine veestapel bestaande uit geiten (voor de melk), kippen (voor de eieren) en bijen (voor de honing). Door de vele houtsingels en hagen wonen er ook allerhande tuinvogels, spechten, uilen en andere roofvogels, kleine knaagdieren, vleermuizen en diverse soorten vlinders en andere insecten. Er hangen diverse nestkasten, waaronder een steenuilenkast (waar al jaren een holenduif in woont: de steenuilen zijn vertrokken toen de bosuilen kwamen).

ambassadeur Buren boomgaard

Het natuurgebied(je)

Aan de andere kant van de B‑watergang die de twee percelen scheidt ligt het natuurgebiedje. Dit stukje van het terrein is rivierklei en wordt minder intensief beheerd. Er wordt gefaseerd gemaaid en jaarlijks wordt een deel van de wilgen geknot. Het snoeihout wordt deels gedroogd en opgestookt en deels tussen de bomen gelegd. De grote poel wordt elk jaar voor de helft geschoond, maar de bosjes er om heen worden nauwelijks gesnoeid (op het weghalen van her en der opschietende wilgen en elzen na). Bijna elk jaar planten Robert en Mary-Ann nog wel ergens wat bomen of struiken bij, zodat er een diverse begroeiing aan het ontstaan is. De poel is de thuishaven van diverse kikkers, padden en salamanders en ook hier weer allerlei insecten. Een enkele keer wordt ook wel een ree op doortrek gesignaleerd. Een groepje fazanten woont dan weer eens op de Zandberg, dan weer eens bij één van de directe buren. Ook hazen en egels hebben hier een plek.

ambassadeur Buren natuurgebied

Het hooiland

Het voorste deel van het land is in gebruik als hooiland. Het is een stuk van ongeveer 6000 m², teveel voor de eigen apparatuur en menskracht. Dit wordt dan ook door een loonbedrijf gemaaid, geschud en tot klein pakjes geperst. We proberen dat twee keer per jaar te doen om het land zoveel mogelijk te verschralen maar dat is niet eenvoudig. In de late zomer / vroege herfst is het al vaak te vochtig om nog droog hooi te kunnen maken, zodat we het vaak bij één keer hooien moeten laten. De hooipakjes halen we zelf van het land en slaan we op als wintervoorraad voor de geiten.

ambassadeur Buren hooiland

Contact opnemen?

Neem contact op met deze ambassadeurs.

Contact